Hvad er scenariedidaktik?

Hvad er scenariedidaktik?

Velkommen til konferencen Hvad er scenariedidaktik? på Aalborg Universititet København tirsdag den 19. december 2017.

Tidspunkt

19.12.2017 kl. 13.00 - 19.12.2017 kl. 17.00

Beskrivelse

Velkommen til konferencen Hvad er scenariedidaktik? på Aalborg Universititet København tirsdag den 19. december 2017.

Mange forskere har peget på, at man kan gøre undervisning meningsfuld ved at inddrage omverdenens praksisformer. Man kan således aktivere elever og studerendes forestillingsevne gennem arbejdet med didaktiske scenarier i undervisningen. Hvad enten det drejer sig om elever i 1. klasse, der udforsker en øde ø i Minecraft, eller studerende på sygeplejerskeuddannelsen, der skal pleje den koldsvedende dukke Anne™.

Samtidig rejser brugen af scenarier i undervisningen en række spørgsmål. Som f.eks.: Hvad forstår vi ved et scenarie? Hvad er relationen mellem scenarier og fagligt indhold? Hvordan kan lærere facilitere didaktiske scenarier i undervisningen? Hvordan kan man arbejde med kreative scenarier i en læringsmålstyret skole? Det er blot nogle af de spørgsmål, der tages op, når Aalborg Universitet den 19. december inviterer til konference i anledning af udgivelsen af forskningsantologien Hvad er scenariedidaktik?.

Konferencen henvender sig til lærere, studerende, forskere, konsulenter og alle andre med interesse i, hvordan man kan inddrage omverdenens praksisformer i undervisning.

Adresse

Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Lokale 1.001 - Gæstekantinen

 

Program

13.00 – 13.15 Registrering og udlevering af bog
13.15 – 13.30 Velkomst og præsentation af bogen Hvad er Scenariedidaktik? v/ Thorkild Hanghøj
13.30 – 13.50 Scenariedidaktik og skolens opgavedidaktiske virkelighed v/ Jesper Bremholm
13.50 – 14.10 Faglighed og scenariedidaktik v/ Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt
14.10 – 14.30 Matematisk kreativitet og målstyret undervisning v/ Morten Misfeldt
14.30 – 14.50 Didaktisk viden og den didaktiske situation v/ Hans Siggaard Jensen
14.50 – 15.20 Kaffe og kage
15.20 – 15.50 Didaktiske tilgange til Minecraft i dansk v/ Thorkild Hanghøj
15.50 – 16.10 Historiske scenarier og historisk tænkning - nye veje i historieundervisningen v/ Jens Aage Poulsen 
16.10 – 16.30 Evaluerende og udforskende brug af scenariebaseret undervisning v/ Anne-Mette Nortvig
16:30 – 17:00 Hvad nu?! Paneldiskussion – v/ Thorkild Hanghøj, Morten Misfeldt, Simon Skov Fougt og Jeppe Bundsgaard

 

Betaling

Betaling af deltagergebyret på DKK 350,- skal ske med betalingskort.

Tilmeldingen er bindende og fristen for tilmelding er søndag den 10. december.

Deltagergebyret inkluderer forfriskning og udlevering af forskningsantologien som bog.

 

14 dages fortrydelsesret

Du frasiger dig din 14 dages fortrydelsesret, når du tilmelder dig denne konference.

For at tilmelde dig til Forskningsantologi Konference, bedes du udfylde de næste par sider og betale til sidst.

 

Tilmeld her

 

Adresse

Aalborg Universitet København A. C. Meyers Vænge 15 2450 København SV

arrangementer

Se listen