Hvad siger forskningen om samskabelse og kapacitetsopbygning?

Hanne Kathrine Kroghstrup fortæller: ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.”

Tidspunkt

11.04.2018 kl. 17.00 - 11.04.2018 kl. 19.30

Beskrivelse

TID OG STED

Onsdag den 11. april 2018 kl 17-19.30: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst, lokale: 4.128

 

Program

17.00-17.10: Velkomst ved institutleder Annette Lorentsen

17.10-17.40: Oplæg ved professor Hanne Kathrine Kroghstrup

Den offentlige sektor i forandring: Samskabelse og Capacity Building bliver centrale nøgleord.

Forelæsningen giver et overblik over aktuelle forandringstendenser og præsenterer en konkret metode til co-produktion med borgerne.

17.40-18.10: Oplæg ved lektor Jacob Brix

Nye styringstendenser kræver nye organiseringer

Forelæsningen viser hvordan organisationer kan designes således at eksempelvis forvirring, frustration og forkert igangsættelse af samskabelsesinitiativer kan undgås.

18.10-18.20: Afrunding og evt. spørgsmål

18.20-18.30: Pause

18.30-19.00: Information om den nye masteruddannelse ”Master i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse”

Hanne Kathrine Kroghstrup, leder af uddannelsen, og Jacob Brix, koordinator og fast underviser, vil fortælle om uddannelsens indhold, opbygning og relevans.

19.00-19.30: Tapas og networking

 

TILMELDING OG PRIS

Deltagelse er gratis.

Tilmelding via dette skema senest fredag 6. april 2018

 

Kontaktperson Helle Gjerløv Møller. Mail: hgm@learning.aau.dk. Tlf. 9940 3080

Der vil være mulighed for blive og få information om AAU´s nye masteruddannelse “Master i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse”

Gå til hjemmesiden for Masteruddannelsen i Offentlig Kapacitetsopbygning og samskabelse.

 

Hent invitation og program til arrangementet som pdf.