Ph.d. forsvar Susanne Winther

Institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved sygeplejerske MLP Susanne Winther, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: FÆLLES FØLGESKAB -ET AKTIONSFORSKNINGSPROJEKT OM PATIENTOVERGANGE FRA INTENSIV TIL STAMAFSNIT

Tidspunkt

27.09.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Onsdag den 27. september 2017 kl. 13.00-16.00

Auditoriet Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital,

Sdr. skovvej 15, 9000 Aalborg

Vejledere

Lektor Hanne Dauer Keller (hovedvejleder) Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og filosofi, Aalborg Universitet

Professor emeritus i psykisk helsearbeid Jan Kåre Hummelvoll, tidligere Professor ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Sørøst-Norge

Professor Erik Elgaard Sørensen, Forskningsenhed for Klinisk Sygeple-je, Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-tet, Aalborg Universitet.

Bedømmere

Lektor Søren Frimann (formand) Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og filosofi, Aalborg Universitet

Lektor Janne Gleerup, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Professor Bengt Eriksson, Avdeling for Folkehelsefag, Høgskolen i Inn-landet, Norge

Efterfølgende er Instituttet og Aalborg Universitetshospital vært ved en reception. Alle er velkomne.

arrangementer

Se listen