Forskning på institut for læring og filosofi

Forskning Intro

Institut for Læring og Filosofi har til formål at levere forskning på højeste niveau inden for sine fagområder samt at bidrage med forskningsbaseret udvikling og undervisning. Samarbejde med praksis er helt centralt for vores virke, og vi er altid åbne for dialog med nuværende og kommende samarbejdspartnere, fx skoler, kommuner, private virksomheder og organisationer, regioner, ministerier, interesseorganisationer m.fl.

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

CfU arbejder med uddannelsesforskning i et policy-perspektiv. Der arbejdes med politisk-sociologiske, historiske, komparative og kvalitative tilgange. Konkret forskes der i tests, talentudvikling, og livslang læring. Der forskes i diversitet, inklusion/eksklusion og uddannelse. Desuden forskes i Unesco og OECD som internationale aktører på uddannelsesarenaen.  Forskningsgruppen har hovedbase i Aalborg, men har også tilknyttet Center for Social Exclusion and Learning (Seal) i København under sig. Den har tilknyttet 2 professorer. Leder er Palle Rasmussen.

hjemmeside for cfu

 cfu i forskningsdatabasen vbn

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de grupper, der arbejder med unge. CeFU har base i København. Professor og leder er Noemi Katznelson.    
Læs mere om CEFU

hjemmeside

Skole & Dagtilbud

Skole & Dagtilbud

Ha' en finger på pulsen indenfor udviklingen af pædagogisk ledelse og læring. Her finder du alt den indenformation du skal bruge, hvis du arbejder i folkeskolen, gymnasiet, erhvervsskolen, institutioner eller dagtilbud. 

gå til hjemmesiden

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

SOUL er en specialgruppe under instituttets forskning i organisatorisk læring og pædagogisk innovation. Gruppen har et særligt fokus på sundhedsområdet, herunder rehabilitering og sundhedsprofessionerne. Forskningsgruppen har tilknyttet to professorer. Leder er Kristian Larsen.soul i forskningsdatabasen VBN

 

IT og Læringsdesign (ILD)

IT og Læringsdesign (ILD)

ILD har fokus på studier og design af læreprocesser, der integrerer IT med henblik på at skabe bedre rammer for menneskers liv gennem læring – både i skolen og i voksnes læreprocesser, i uddannelsessammenhænge og i organisationer i arbejdslivet. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet seks professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Rikke Ørngreen.


ILD Hjemmeside

ILD i forskningsdatabasen vbn 

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

CAF har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv. CAF forskningsbaserer instituttets uddannelsesprogram inden for Anvendt Filosofi. CAF indgår i mange samarbejdsrelationer med instituttets øvrige forskningsgrupper. Forskningsgruppen har base i Aalborg. Professor og leder er Antje Gimmler.
Læs mere om CAF

hjemmeside

Forskning i Undervisning og Uddannelseskulturer (FiU)

Forskning i Undervisning og Uddannelseskulturer (FiU)

FiU studerer læreprocesser med fokus på innovativ didaktik, pædagogik, kultur og Art Based Learning. Microstudier af undervisere og elever i klasserum og i nye læringsrum er en del af gruppens virke. Forskningsgruppen har base i Aalborg. Gruppen har tilknyttet én professor. Leder er Birthe Lund.Fiu i forskningsdatabasen vbn

Center for Læring i Organisationer (CLIO)

Center for Læring i Organisationer (CLIO)

CLIO forsker i vigtige aspekter af organisationsforandringer i et læringsperspektiv. Som eksempler kan nævnes lederudvikling, forandringsledelse, arbejdsmiljø, videnstilførsel gennem kompetenceudvikling samt evaluering og databaseret kapacitetsopbygning. Til centeret er knyttet et laboratorium, hvor udvikling af skole og dagtilbud udforskes (LSP). Forskningsgruppen har base i Aalborg. Den har tilknyttet to professorer. Leder af forskergruppen CLIO-Ledelse er Søren Frimann. Leder af Capacity-forskergruppen er Hanne Kathrine Krogstrup.

CLIo i forskningsdatabasen vbn

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

TANT arbejder med teknologier i bred forstand (energi, sundhed, IT mv.) og anlægger i høj grad et teknologiudviklingsperspektiv. Gruppen arbejder også med teknologi og brugere som et væsentligt aspekt, og arbejdsformen er i høj grad Lab-baseret. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet tre professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Torben Elgaard Jensen.
Læs mere om TANT

hjemmeside