Forskning på institut for læring og filosofi

samarbejde med praksis er centralt

Institut for Læring og Filosofi har til formål at levere forskning på højeste niveau inden for sine fagområder samt at bidrage med forskningsbaseret udvikling og undervisning. Samarbejde med praksis er helt centralt for vores virke, og vi er altid åbne for dialog med nuværende og kommende samarbejdspartnere, fx skoler, kommuner, private virksomheder og organisationer, regioner, ministerier, interesseorganisationer m.fl.

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

CfU arbejder med uddannelsesforskning i et policy-perspektiv. Der arbejdes med politisk-sociologiske, historiske, komparative og kvalitative tilgange. Konkret forskes der i tests, talentudvikling, og livslang læring. Der forskes i diversitet, inklusion/eksklusion og uddannelse. Desuden forskes i Unesco og OECD som internationale aktører på uddannelsesarenaen.  Forskningsgruppen har hovedbase i Aalborg, men har også tilknyttet Center for Social Exclusion and Learning (Seal) i København under sig. Den har tilknyttet 2 professorer. Leder er Palle Rasmussen.

læs mere om cfu

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de grupper, der arbejder med unge. CeFU har base i København. Professor og leder er Noemi Katznelson.    
Læs mere om CEFU

hjemmeside

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

SOUL er en specialgruppe under instituttets forskning i organisatorisk læring og pædagogisk innovation. Gruppen har et særligt fokus på sundhedsområdet, herunder rehabilitering og sundhedsprofessionerne. Forskningsgruppen har tilknyttet to professorer. Leder er Kristian Larsen.læs mere om soul

 

IT og Læringsdesign (ILD)

IT og Læringsdesign (ILD)

ILD har fokus på studier og design af læreprocesser, der integrerer IT med henblik på at skabe bedre rammer for menneskers liv gennem læring – både i skolen og i voksnes læreprocesser, i uddannelsessammenhænge og i organisationer i arbejdslivet. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet seks professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Morten Misfeldt.
Læs mere om ILD
Hjemmeside

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

CAF har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv. CAF forskningsbaserer instituttets uddannelsesprogram inden for Anvendt Filosofi. CAF indgår i mange samarbejdsrelationer med instituttets øvrige forskningsgrupper. Forskningsgruppen har base i Aalborg. Professor og leder er Antje Gimmler.
Læs mere om CAF

hjemmeside

Forskning i Undervisning og Uddannelseskulturer (FiU)

Forskning i Undervisning og Uddannelseskulturer (FiU)

FiU studerer læreprocesser med fokus på innovativ didaktik, pædagogik, kultur og Art Based Learning. Microstudier af undervisere og elever i klasserum og i nye læringsrum er en del af gruppens virke. Forskningsgruppen har base i Aalborg. Gruppen har tilknyttet én professor. Leder er Birthe Lund.Læs mere om FiU

Center for Læring i Organisationer (CLIO)

Center for Læring i Organisationer (CLIO)

CLIO forsker i vigtige aspekter af organisationsforandringer i et læringsperspektiv. Som eksempler kan nævnes lederudvikling, forandringsledelse, arbejdsmiljø, videnstilførsel gennem kompetenceudvikling samt evaluering og databaseret kapacitetsopbygning. Til centeret er knyttet et laboratorium, hvor udvikling af skole og dagtilbud udforskes (LSP). Forskningsgruppen har base i Aalborg. Den har tilknyttet tre professorer. Leder er Erik Laursen.

Læs mere om CLIO

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

TANT arbejder med teknologier i bred forstand (energi, sundhed, IT mv.) og anlægger i høj grad et teknologiudviklingsperspektiv. Gruppen arbejder også med teknologi og brugere som et væsentligt aspekt, og arbejdsformen er i høj grad Lab-baseret. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet tre professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Torben Elgaard Jensen.
Læs mere om TANT

hjemmeside

The rise of an educationalized world (OECD)

The rise of an educationalized world (OECD)

The rise of an educationalized world - A global analysis of Oecd’s educational recommendations, programmes, and impact er et forskningsprojekt, der hører under rektors talentplejeprogram for yngre forskere. Projektet handler om at forstå den rolle som uddannelse er kommet til at spille globalt og den måde som uddannelse gennemføres på rundt omkring i verden, hvor internationale sammenligninger mellem uddannelsessystemer får stadig større betydning. En særlig interesse er samspillet mellem det internationale, nationale og lokale niveau i udformingen af uddannelsespolitik og praksis. Projektet stiller skarpt på OECD’s rolle i forhold til uddannelse, idet denne organisation har indtaget en uomgængelig rolle i den måde, hvorpå uddannelse tænkes og gennemføres globalt. Projektet arbejder både med historiske og komparativer perspektiver.
Leder er Christian Ydesen

Læs mere om OECD

Hjemmeside