Center for Anvendt Filosofi

Center for anvendt filosofi (CAF) samler, organiserer og videreudvikler forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet. Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter (f.eks. sundhedsvæsen, økologi, uddannelse eller teknologi), og at vi ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter.

Nyheder