Nanna Møller Mortensen  - ny erhvervs ph.d.

Nanna Møller Mortensen - ny erhvervs ph.d.

Tillykke til Nanna Møller Mortensen på Institut for læring og Filosofi. Nanna har det seneste år arbejdet som videnskabelig assistent, men kan snart skrive ph.d. på sit visitkort, idet hun netop har fået besked om, at hun de næste tre år skal arbejde som ErhvervsPhD. Nannas ErhvervsPhD er kommet i stand som et samarbejde mellem Aalborg Kommune - Ældre og Handikapforvaltningen og Institut for Læring og Filosofi - forskningsgruppen Center for Læring i Organisationer (CLIO). Samarbejdet skal handle om samskabelse. Titlen er "Co-production (samskabelse) med borgerne som metode til offentlig innovation. - Hvordan styrkes processen og hvordan måles effekten?"

Lagt online: 09.12.2016

Ph.d.-en skriver sig ind i et paradigmeskrifte i den offentlige sektor, fra New Public Management til New Public Governance, hvor samskabelse for alvor er kommet på dagsordenen.

Ph.d.-en stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor, og undersøger hvordan borgere med størst mulig effekt kan bidrage med deres perspektiver til udviklingen og udformningen af velfærdsydelser. Det er et område, som er præget af sparsom empirisk forskning. Projektet skal derfor bidrage med ny viden om konkrete metoder til samskabelse samt viden om, hvad der befordrer og svækker samskabelsesprocessen.

Den videnskabelige nytteværdi er at bidrage med viden, der kan overføres til andre typer af velfærdsområder særligt med henblik på identificering af adækvate metoder til effektmåling og evaluering af samskabelse.   

Nanna har en kandidatgrad i Læring og Forandringsprocesser fra 2015 og har desuden en bachelorgrad i Sociologi - også her fra AAU.

nyheder

Se listen