Pædagogisk ledelse – det afgørende for elevers læring

Lektor Dorte Ågård fra Institut for Læring og Filosofi fortæller til Politiken om Masteruddannelsen i Pædagogisk Ledelse, der giver teori og praktiske redskaber til, at skoleledere, uddannelsesledere og pædagogiske ledere kan udvikle lærere og gøre elever dygtige. Artiklen blev bragt i Politiken 8. februar 2017 i tillægget om Den Moderne Folkeskole.

Lagt online: 14.02.2017

"Pædagogisk ledelse er afgørende for at skabe forudsætninger for, at elever får et stort fagligt udbytte af deres skolegang og en god trivsel. International forskning viser, at det er den del af skoleledelsens indsats, der gør den største forskel.

Med det afsæt udbyder Aalborg Universitet Master i Pædagogisk Ledelse til ledere og medarbejdere, der har ansvar for udviklingen af undervisningen i bl.a. grundskole, gymnasier og erhvervsuddannelser.

Masteruddannelsen inddrager bl.a. den anerkendte newzealandske forsker Viviane Robinson, som har gæstet Danmark flere gange. Viviane Robinsons forskning påviser, at pædagogisk ledelse påvirker elevernes udbytte fire gange mere end ”generalistledelse”, hvilket skyldes, at pædagogisk ledelse meget mere præcist er rettet mod at udvikle lærernes daglige interaktion med eleverne i klasseværelset. Det er det, der foregår her i den daglige kontakt mellem lærere og elever, der har størst betydning for, hvordan elever lærer, og hvordan deres motivation udvikler sig" (uddrag...).
 

yderligere information

kontaktoplysninger

nyheder

Se listen