Doctoral program

Doctoral program

Ph.d.-programmet 'Uddannelse, Læring og Filosofi' er et tværfakultært forskeruddannelsesprogram under forskerskolerne ved Det Humanistiske Fakultet og  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Programmet har fokus på uddannelse, undervisning og læring med særlig vægt på voksne. Der arbejdes med problemstillinger vedrørende udvikling af organisationer, herunder ledelse og evaluering, uddannelsessociologi, didaktik, arbejdspladslæring, universitetspædagogik, it-baseret undervisning samt de undervisningsmæssige rammer for udvikling af innovative kompetencer. Programmets mål er at etablere de bedst mulige faglige og sociale rammer til støtte for de ph.d.-studerendes studieforløb og faglige udvikling.

Den enkelte ph.d.-studerende  indskrives ved en af de to forskerskoler, men indgår i det fælles program og de fælles aktiviteter under programmet Uddannelse, Læring og Filosofi.

Alle ph.d.-studerende bliver tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper.

Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi indgår desuden i et landsdækkende samarbejde med Forskeruddannelsessamvirket inden for pædagogik, uddannelse og læring som omfatter alle danske universiteter.

Instituttets seniorforskere har det faglige ansvar for ph.d.-vejledningen samt afholdelse af seminarer og kurser. Instituttet har et stort internationalt samarbejde og forskere fra ind- og udland til skolens aktiviteter gennem forelæsninger, bi-vejledninger samt gæsteophold.