Forskeruddannelsesprogrammer ved Institut for Læring og Filosofi

Institut for Læring og Filosofi har omkring 60 ph.d.-studerende, der er tilknyttet instituttets forskeruddannelsesprogram, Uddannelse, Læring og Filosofi.

ph.d program

Ph.d.-programmet 'Uddannelse, Læring og Filosofi' er et tværfakultært forskeruddannelsesprogram under forskerskolerne ved Det Humanistiske Fakultet og  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 

Læs mere

PH.D.Håndbogen

Jeg har samlet de fleste spørgsmål i en håndbog. Vær opmærksom på at håndbogen bliver opdateret hele tiden, så jeg anbefaler at du ikke printer den.

Er der oplysninger du mangler, så kontakt da Jeanette Arboe

Ph.d. Håndbogen

 

Orientering vedr. regler for forlængelse af ph.d.-uddannelsenI 2015 kom der nye regler for ph.d. studiet. Har du yderlige spørgsmål, kan du kontakte ph.d. sekretæren.

HUSK

Inden nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Vi har desværre haft nogle episoder,hvor der pga. misforståelser, har været vanskeligt at overholde de frister bekendtgørelsen siger der er til bedømmelse og afholdelse af forsvar.

 

Det har vi lært af - derfor er det yderst vigtig inden bedømmelsesudvalget bliver nedsat at man:

1. Husker at sende titel på og et lille resumé af afhandlingen til Jeanette Arboe på jma@learning.aau.dk.

2. Kender en ca. dato for aflevering plus/minus 7 dage. Dette er for at medlemmerne af bedømmelsesudvalget kender de frister de siger ja til, og at den ph.d. studerende ved hvornår man kan forvente at det er afsluttet.

Ved genindlevering, skal man sikre sig at bedømmelsesudvalget stadig er i stand til at indgå i bedømmelsesudvalget. Dette gøres ved at kontakte Jeanette Arboe med en dato for forventet indlevering, så forhører hun sig om alle er klar på en ny bedømmelse.

 Ved at følge denne procedure, kan vi undgå at fristen for afholdelse af forsvar ikke bliver overskredet og at ph.d. studerende skal give lov til at fristerne bliver overskredet.

NB! Man kan ikke aflevere en afhandling, hvis ikke bedømmelsesudvalget er nedsat.

 

SEKRETARIAT

Ph.d.-sekretær Jeanette Arboe
jma@learning.aau.dk
Tlf. 9940 3062
 

Programleder er professor Antje Gimmler
gimmler@learning.aau.dk
Tlf. 9940 7294

Fonde til udlandsophold

Link til INFO om udlandsophold - http://www.fak.samf.aau.dk/phd-skole/regler-vejledninger-skabeloner/udlandsophold/