STUDIENÆVN FOR IT OG LÆRING

Studienævn for It og Læring

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand, næstformand og medlemmer samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.
 

STUDIENÆVNET ER ANSVARLIG FOR følgende uddannelser:

 

Kontakt ITL

STUDIENÆVNSFORMAND

Bente Meyer
A.C. Meyers Vænge 15
Lokale: 3-097
2450 København SV
bm@learning.aau.dk
 

STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Steen Nielsen
A.C. Meyers Vænge 15
Lokale: ved lokale 2-3-045
2450 København SV
Telefon: 9940 9093
sn@learning.aau.dk