Studienævn for Læring, IT og Organisation

Studienævn for Læring, IT og Organisation

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand, næstformand og medlemmer samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.

For undervisere, semesterkoordinatorer, modulkoordinatorer og vejledere er der udarbejdet en udførlig "HÅNDBOG" med praktisk information. 
 

StudienævnET er ansvarlig for følgende dagstudier:

Studienævnet er endvidere ansvarligt for FØLGENDE deltidsstudier:


 

 

Kontakt

STUDIENÆVNSFORMAND

Christian Ydesen
Kroghstræde 3, lokale 3.203
9220 Aalborg Ø
cy@learning.aau.dk

 

STUDIENÆVNSSEKRETÆr

Janice Vester
Kroghstræde 3, lokale 3.223
9220 Aalborg Ø
janice@learning.aau.dk
Telefon 9940 7466