Institut for Læring og Filosofi

Vi henviser til den nye side for institut for kultur og læring

 

Gå til institut for kultur og læring her

 

Læring og læreprocesser

Instituttets læringsforskning tager udgangspunkt i et læringsbegreb, der er forankret inden for både den humanistiske og den samfundsvidenskabelige forskningstradition. Vores forskning er i høj grad empirisk funderet. Vi forsker i formelle og uformelle læreprocesser i dagligdagen og på arbejdspladsen.

Vi forsker i rammebetingelser for læring og kompetenceudvikling. Vi forsker i innovative læreprocesser, i digital pædagogik og i menneskers omgang med og påvirkning af teknologirelaterede processer.

Vi forsker i udviklingen af nye læringsteknologier og undervisningsmetoder. Vi forsker i organisationers og individers kompetence- og ledelsesudvikling og i organisationers vidensarbejde og kapacitetsopbygning.
 

Anvendt filosofi

Vores forskning inden for det filosofiske fagfelt har særligt fokus på anvendt filosofi.
Anvendelsesperspektivets centrale rolle indebærer, at vores forskning og øvrige aktiviteter inden for filosofien, i vid udstrækning foregår i nær tilknytning til problemstillinger i samfundslivet og dets organisationer og dagsordener (fx etiske problemstillinger inden for sundhedsvæsnet, i relation til økologi, uddannelse eller teknologi). 

 

link til intranet for ansatte

Hovedmenu
AAU Learning Links
Arrangementer
PBL

Nyheder

Se listen