AAU logo

Institut for Læring og Filosofi

Viden og læring der virker

Ved Institut for Læring og Filosofi arbejder vi tværfagligt og internationalt med pædagogisk innovation og didaktik, organisatorisk læring, uddannelse og evaluering, teknoantropologi og anvendt filosofi. Instituttet er forankret i både det humanistiske- og det samfundsvidenskabelige fakultet. Instituttet har forskningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campusser i Aalborg og København.

Strategi 2016-2021, Institut for Læring og Filosofi

 

Læring og læreprocesser

Instituttets læringsforskning tager udgangspunkt i et læringsbegreb, der er forankret inden for både den humanistiske og den samfundsvidenskabelige forskningstradition. Vores forskning er i høj grad empirisk funderet. Vi forsker i formelle og uformelle læreprocesser i dagligdagen og på arbejdspladsen.

Vi forsker i rammebetingelser for læring og kompetenceudvikling. Vi forsker i innovative læreprocesser, i digital pædagogik og i menneskers omgang med og påvirkning af teknologirelaterede processer. Vi forsker i udviklingen af nye læringsteknologier og undervisningsmetoder. Vi forsker i organisationers og individers kompetence- og ledelsesudvikling og i organisationers vidensarbejde og kapacitetsopbygning.
 

Anvendt filosofi

Vores forskning inden for det filosofiske fagfelt har særligt fokus på anvendt filosofi. Anvendelsesperspektivets centrale rolle indebærer, at vores forskning og øvrige aktiviteter inden for filosofien i vid udstrækning foregår i nær tilknytning til problemstillinger i samfundslivet og dets organisationer og dagsordener (fx etiske problemstillinger inden for sundhedsvæsnet, i relation til økologi, uddannelse eller teknologi). 
 

VI Forsker indenfor

Uddannelsesforskning ● Pædagogisk innovation og didaktik ● Organisatorisk læring ● PBL – den problemorienterede projektpædagogik ● Evaluering ● Anvendt filosofi og etik ● Teknoantropologi ● Ungdomsforskning ● Skoleudvikling og skoleledelse ● Læreprocesser og organisationsudvikling ● IT og læringsdesign ● Interkulturel læring ● Higher Education ● Design, læring og innovation ● Innovative og digitale læreprocesser ● Nye undervisnings- og læringsformer ● Undervisning og uddannelseskulturer  

 

Nyheder

Se listen