AAU logo

Invitation til fratrædelsesarrangement for Professor Palle Rasmussen

Invitation til fratrædelsesarrangement for Professor Palle Rasmussen

Palle Rasmussen har været ansat ved Aalborg Universitet siden 1977, de sidste 15 år som professor ved Institut for Læring og Filosofi. Indtil for nylig var han leder af forskningsgruppen Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning. Han fratræder sin stilling d. 1. marts, men forbliver knyttet til instituttet og forskningsgruppen som professor emeritus.

Arrangementet afholdes

Fredag 1. marts kl. 13.00, Kroghstræde 3, lokale 4.112

13.00: Velkomst

13.05: Forelæsning ved Professor Palle Rasmussen.

13.40: Indlæg v/Lektor Annette Rasmussen, Institut for Læring og Filosofi

13.50: Indlæg v/Lektor Katja Brøgger, DPU/Aarhus Universitet

14.00: Reception

Hvad sker der med universiteterne?

For lidt over 15 år siden blev der gennemført en radikal reform af danske universiteter. Med universitetsloven af 2003 blev danske universiteter formelt selvejende institutioner, der blev indført bestyrelser og ansatte ledere med øgede kompetencer alle niveauer. Få år efter blev universiteternes omverden også ændret, bl.a. gennem indførelse af akkreditering af uddannelserne. Senere fulgte universitetsfusioner, tildeling af forskningsmidler efter præstationskriterier, dimensionering af universitetsuddannelserne og meget andet. Der er sket og sker fortsat store forandringer i universiteternes rolle i samfundet og i situationen for ansatte og studerende ved universiteterne. Det er disse ændringer og deres perspektiver vi vil diskutere.

Tilmelding senest d. 26. februar kl. 12.00 Tilmelding

Invitation som pdf.

 

 

Kontakt