AAU logo

aftagerpaneler

På Institut for Læring og Filosofi er der nedsat to aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne.

Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Uddannelserne konsulterer jævnligt aftagerpanelerne fx i forbindelse med omlægning af uddannelserne, studieordningsændringer, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold og lignende.

De 2 aftagerpaneler tilknyttet institut for læring og filosofi er:

 • Aftagerpanelet for Læring (Hører under både det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet på AAU)
 • Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi (Det Humanistiske Fakultet)

Se panelernes kommissorium her

Se Danske Universiteters folder om aftagerpaneler her

AFTAGERPANELET FOR LÆRING

 • Astrid Kilt-Lindblad, Sektorleder for Samarbejde og Innovation hos Aalborg Kommune, Skoleforvaltning
 • Sverker Lindblad, Göteborg Universitet
 • Rasmus Prehn, Politiker
 • Søren Samuelsen, Udviklingsdirektør, UCN act2learn
 • Lars Munch Svendsen, MBA, Cand. Mag, Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Allan J. Christensen, Executive Director, NIRAS
 • René Brøndberg-Bras, Mobilize-Me
 • Knut Steinar Engelsen, professor, Høgskolen Stord/Haugesund, Norge
 • Karsten Gynther, Center for Skole og Læring, University College Sjælland
 • Rita Houmann, lektor, Randers Statsskole

Referater fra møder i Aftagerpanelet for Læring

AFTAGERPANELET FOR ANVENDT FILOSOFI

 • Marlene Dyrløv Madsen, Ph.d. Kvalitets- og patientsikkerhedskonsulent, Amager og Hvidovre Hospital
 • Susanne Buch Nielsen, lektor, VIA University College
 • Morten Albæk, Co-founder, Voluntas Investments & Voluntas Advisory
 • Anne Vibeke Vad, forlagsdirektør
 • Jørgen Carlsen, forstander, Testrup Højskole
 • Niels Righolt, leder af Center for Kunst og Interkultur
 • Henrik Lydholm, Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
 • Jacob Storch, Dr., MSc, Managing Partner, JointAction
 • Anders Ølsgaard Larsen, Uddannelsesleder Aarhus Katedralskole
 • Jesper Tau Brieghel, Kommunikationsdirektør i Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Referater fra møder i Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi