AAU logo
AAL: AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

AAL: AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

Så inviterer vi til åbent fyraftensmøde, hvor Aalborg Universitets forskergruppe inden for pædagogisk ledelse præsenterer ny forskning. Forskergruppen står stærkt inden for pædagogisk ledelse i både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser.

Tidspunkt

12.11.2018 kl. 14.30 - 17.45

Beskrivelse

Ved dette fyraftensmøde diskuterer vi, hvilke udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker om bedre ledelse tættere på undervisningen.

Fælles for reformerne på alle niveauer er et stigende fokus på ledelse og et ønske om, at ledelsen skal beskæftige sig mere med kerneydelsen – læring, trivsel og dannelse. Samtidig har regeringens ledelseskommission netop fremlagt en række anbefalinger til bedre ledelse i offentlige institutioner, herunder pædagogiske institutioner.

Vi ser på, hvordan reformimplementering og ledelseskommissionens anbefalinger spiller sammen, og vi belyser et eksempel på, at lederne kommer tættere på kerneydelsen gennem arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, PLF. Vi vil dels diskutere de ledelsesmæssige udfordringer, det giver at iværksætte PLF blandt lærerne, dels vil vi præsentere potentialer i at bruge tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber over for ledelsesteamet selv.

Tid og sted

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.
Lokale 4.110

Program

14.30-14.40: Velkomst

14.40-15.30: Lektor Nanna Friche: Hvad anbefaler Ledelseskommissionen, og hvordan matcher anbefalingerne det aktuelle reformpres på skoleledere?

15.30-16.15 Viceskoleleder Henriette Aaby Enevoldsen: Implementering af PLF – hvad spiller en rolle for lærernes opbakning? Resultater fra et masterspeciale, Master i Pædagogisk Ledelse 2018

16.15-16.30 Pause med kaffe/te, frugt og chokolade

16.30-17.15 Seniorrådgiver Dorte Ågård: Professionelle læringsfællesskaber for ledere – hvorfor og hvordan?

17.15-17.45 Diskussion

TILMELDING 

Tilmelding skal ske senest d. 6. November 2018. Tilmelding går efter først-til-mølle-princippet
Du kan tilmelde dig via dette link.

KONTAKTPERSON

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller
Mail: hgm@learning.aau.dk

hent invitation som pdf