Forum for eksistentiel fænomenologi

Forum for eksistentiel fænomenologi

Mødets hovedoverskrifter: Fra 'skrivebordsfænomenologi' til 'dialog-fænomenologi' og 'aktions-fænomenologi', Personens midte og menneskets kerne. - Agtelse og accept i forholdet til andre & Autenticitet.

Tidspunkt

12.01.2018 kl. 10.30 - 12.01.2018 kl. 15.45

Beskrivelse

Mad: Vi sørger for kaffe og kage. Man betaler egen frokost i kantinen.

Program:

10.30 - 10.50: Velkomst og kort præsentationsrunde.

10.50 - 11.50: Finn Thorbjørn Hansen: Fra 'skrivebordsfænomenologi' til 'dialog-fænomenologi' og 'aktions-fæmenology'. Oplægget inkluderer 15 minutters spørgsmål og diskussion. 

11.50 - 12.45: Frokost. God tid til dialoger på tværs. 

12.45 - 13.45: Mogens Pahuus: Personens midte og menneskets kerne. - Agtelse og accept i forhold til andre. Oplægget inkluderer 15 minutters spørgsmål og diskussion. 

13.45 - 14.05: Pause: Katte/Te og kage. 

14.05 - 15.05: Kurt Dauer Keller: Autencitet. Oplægget inkluderer 15 minutters spørgsmål og diskussion. 

15.05 - 15.45: Netværkscafé, ordet er frit og næste møde. 

 

Mødets hovedoverskrifter

A) Seminar: oplæg og diskussion

Mødet danner først og fremmest rammen for tre faglige oplæg med efterfølgende diskussion:

Fra 'skrivebordsfænomenologi' til 'dialog-fænomenologi' og 'aktions-fænomenologi'

Oplægget vil bl.a. berøre spørgsmålet om, hvorvidt og hvorledes det kan give mening at tale om tre grundlæggende forskellige tilgange til eksistentiel fænomenologi: en skrivende, en dialogisk og en handlende.

Finn Thorbjørn Hansen er professor ved Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet. Finn har bl.a. udgivet Socratic Wonder as a Way to Aletheia in Qualitative Research and Action Research (Hansen & Dinkins, 2016), samt Sokratisk og fænomenologisk-orienteret aktionsforskning i en kommende antologi, Dialogisk aktionsforskning i et praksisnært perspektiv (red. Alrø & Hansen, primo 2018).

Personens midte og menneskets kerne. - Agtelse og accept i forholdet til andre

Oplægget baserer sig på sidste del af bogen Eksistens og Natur. Det dobbeltsidede menneske og dets livsverden (2016), men vil også inddrage de andre dele.

Mogens Pahuus er professor emeritus ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Mogens har bl.a. udgivet Eksistens og Natur (2016), Løgstrup & Kunsten (2016), og Mennesket som en syntese af endelighed og uendelighed: Kierkegaard, Binswanger og Ibsen (2016, i antologien Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog).

Autenticitet

Oplægget præsenterer en eksistentielfænomenologisk forståelse af autenticitet som en ’egentlighed’, der knytter sig til personbegrebet, men ikke kun et autonomt subjekt eller en rationel selvidentitet. Det egentlige eller autentiske er en udfoldelse af frihed, hvor en personlig eksistens konkretiserer den menneskelige eksistens.

Kurt Dauer Keller er lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har inden for de seneste år bl.a. redigeret bøgerne Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle fænomenologi (2012), Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi (2015, sammen med Anders Dræby Sørensen) og Organisatorisk dannelse. Etiske perspektiver på organisatorisk læring (2016).

B) Netværkscafé, idekasteri og næste møde

Netværkscafé er et forsøg på et nyt koncept affødt af det foregående seminar med tid til at inspirere hinanden med eftertanker, kommentarer, faglige spørgsmål og ønsker om nye tiltag, kommende indlæg og forslag til nye udgivelser med mere.

Ordet er frit: vi opfordrer medlemmer til at dele og kort annoncere information om aktuelle forskningsprojekter, konferencer og fora af bred interesse for andre af forummets medlemmer.

Næste møde er august 2018. Forslag til fremtidige oplægsholdere eller emner modtages gerne. 

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, Lokale 5.127 

Arrangør

Center for Anvendt Filosofi, Center for Dialog og Organisation

Adresse

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, Lokale 5.127

Tilmelding inden

05.01.2018 kl. 23.55

Tilmeld dig til

livsverden@gmail.com