AAU logo

Forskning på institut for læring og filosofi

Forskning Intro

Institut for Læring og Filosofi har til formål at levere forskning på højeste niveau inden for sine fagområder samt at bidrage med forskningsbaseret udvikling og undervisning. Samarbejde med praksis er helt centralt for vores virke, og vi er altid åbne for dialog med nuværende og kommende samarbejdspartnere, fx skoler, kommuner, private virksomheder og organisationer, regioner, ministerier, interesseorganisationer m.fl.

VI FORSKER INDENFOR

Uddannelsesforskning ● Pædagogisk innovation og didaktik ● Organisatorisk læring ● PBL – den problemorienterede projektpædagogik ● Evaluering ● Anvendt filosofi og etik ● Teknoantropologi ● Ungdomsforskning ● Skoleudvikling og skoleledelse ● Læreprocesser og organisationsudvikling ● IT og læringsdesign ● Interkulturel læring ● Higher Education ● Design, læring og innovation ● Innovative og digitale læreprocesser ● Nye undervisnings- og læringsformer ● Undervisning og uddannelseskulturer  

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning (CfU)

CfU forsker i uddannelse, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Der arbejdes med didaktiske, uddannelsessociologiske, -historiske, etnografiske, æstetiske, policy-analytiske og komparative tilgange.

Forskningsgruppen har hovedbase i Aalborg og har tilknyttet Center for Social Exclusion and Learning (Seal) i København under sig. Den har tilknyttet 2 professorer. Leder er Mette Buchardt.

Vi bidrager især med viden om disse fire samfundsmæssige udfordringer og problematikker:

  • Lighed, ulighed og forskellighed
  • Styring, deltagelse og autonomi
  • Udkant, polarisering og social sammenhængskraft
  • Disciplinering, dannelse og kreativitet

 

hjemmeside for cfu

 cfu i forskningsdatabasen vbn

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

CeFU er en forsknings- og udviklingsenhed inden for studier af unge i et 360 graders perspektiv, hvor de unges egen stemme i høj grad kommer frem. Unges uddannelse, liv og læring studeres med fokus på både systemer for flertallet, udsatte unge og alle de grupper, der arbejder med unge. CeFU har base i København. Professor og leder er Noemi Katznelson.    


Læs mere om CEFU

hjemmeside

CABE - Capacity Building and Evaluation

CABE - Capacity Building and Evaluation

CABE leverer forskningsbaseret viden og vidensprodukter, som bidrager med virkningsfuld kapacitetsopbygning, evaluering samt organisationsudvikling i private, offentlige og frivillige organisationer. Gruppen forsker ud fra et princip om dobbelt gyldighed, hvor der bedrives forskning, således at den forbedrer praksis og medvirker til udvikling af organisationer og institutioner samtidig med, at forskningen kvalificeres igennem praksis. Leder af forskningsgruppen er professor Hanne Kathrine Krogstrup.

 

Link til forskningsgruppen i vbn

IT og Læringsdesign (ILD)

IT og Læringsdesign (ILD)

ILD har fokus på studier og design af læreprocesser, der integrerer IT med henblik på at skabe bedre rammer for menneskers liv gennem læring – både i skolen og i voksnes læreprocesser, i uddannelsessammenhænge og i organisationer i arbejdslivet. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet seks professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Rikke Ørngreen.


ILD Hjemmeside

ILD i forskningsdatabasen vbn 

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

CAF har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv. CAF forskningsbaserer instituttets uddannelsesprogram inden for Anvendt Filosofi.

CAF indgår i mange samarbejdsrelationer med instituttets øvrige forskningsgrupper. Forskningsgruppen har base i Aalborg. Professor og leder er Antje Gimmler.

 

HJEMMESIDEcaf i forskningsdatabasen

 

POLO - Processer og Læring i Organisationer

POLO - Processer og Læring i Organisationer

Forskningsgruppens formål er at drive forskning i organisatoriske processer, lærings- og vidensbaseret organisationsforandring med fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse. Forskningsgruppen undersøger organisatorisk læring i en bred forstand. Det drejer sig især om, hvordan organisationer udvikler sig gennem organisationsdeltagernes erfaring og praksis i processer eller forløb. Dermed markeres en humanvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang til feltet ’organisatorisk læring’. Forskningsgruppens leder er lektor Søren Frimann.

 

Link til forskningsgruppen i VBN

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

The Techno Anthropology Research Group (TANT)

TANT arbejder med teknologier i bred forstand (energi, sundhed, IT mv.) og anlægger i høj grad et teknologiudviklingsperspektiv. Gruppen arbejder også med teknologi og brugere som et væsentligt aspekt, og arbejdsformen er i høj grad Lab-baseret. Forskningsgruppen har base i både København og Aalborg. Den har tilknyttet tre professorer fordelt på instituttets to campusser. Leder er Torben Elgaard Jensen.


Læs mere om TANT

hjemmeside

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

SOUL er en specialgruppe under instituttets forskning i organisatorisk læring og pædagogisk innovation. Gruppen har et særligt fokus på sundhedsområdet, herunder rehabilitering og sundhedsprofessionerne.Forskningsgruppen har tilknyttet to professorer. Leder er Kristian Larsen.

 

soul i forskningsdatabasen VBN