Center for Anvendt filosofi

Center for Anvendt Filosofi

Billede af statue

Om centeret

Center for Anvendt Filosofi (CAF) samler, organiserer og videreudvikler forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet og henvender sig derfor til forskere og undervisere på alle fire fakulteter. Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter (f.eks. sundhedsvæsen, økologi, uddannelse eller teknologi), og at vi ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter. Kendetegnende for anvendt filosofi er, at en sådan forbinder en interesse for at bidrage til problemløsninger med analytisk skarpe og kritiske undersøgelser.

 

bachelor og kandidat i anvendt filosofi

Forskerne ved Center for Anvendt Filosofi er de bærende kræfter bag såvel bacheloruddannelsen som kandidatuddannelsen i 'Anvendt filosofi' på Aalborg Universitet

Anvendt filosofi på Aalborg Universitet har fokus på både teoretisk og praktiskorienteret filosofi. Med filosofien som vidensgrundlag lærer de studerende at arbejde med analyse og løsning af f.eks. politiske, etiske, pædagogiske, organisatoriske, teknologiske og miljømæssige problemstillinger. De lærer at filosofere aktivt, og de bliver trænet i at anvende filosofiens teorier og metoder på problemstillinger i den praksisnære verden. Denne læring sker bl.a. gennem casebaseret undervisning på studiet, problemorienteret projektarbejde og praktik.

 

mere information om anvendt filosofi uddannelserne
 

Kontakt

Billede af Antje GimmlerHar du spørgsmål eller vil du gerne i kontakt med os? Så skriv en mail til vores forskningsleder, Antje Gimmler.

Mail: gimmler@hum.aau.dk

Centre for Philosophy and Public Policy (C3P) er en del af Center for Anvendt Filosofi

gå til c3p