AAU logo

Center for Anvendt filosofi

ÅBNINGSHØJTIDELIGHED FOR NYT FORSKNINGSCENTER PÅ AAU INDEN FOR POLITISK FILOSOFI

ÅBNINGSHØJTIDELIGHED FOR NYT FORSKNINGSCENTER PÅ AAU INDEN FOR POLITISK FILOSOFI

Center for Philosophy and Public Policy' ved Institut for Læring og Filosofi, AAU, holdt åbningsreception 6. august 2018. Der var 35 fremmødte ved receptionen med taler af institutleder Annette Lorentsen, forskningsgruppeleder Antje Gimmler og centerleder Jørn Sønderholm. Deltagerne var bl.a. forskere fra AAU's fagmiljø inden for Anvendt Filosofi, internationale forskere, kolleger fra andre danske universiteter og studerende fra bachelor- og kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi.

Det ny forskningscenter (C3P) på Aalborg Universitet skal fokusere på de normative aspekter af spørgsmål om offentlig politik set ud fra et politisk, økonomisk og juridisk perspektiv. Centrets medlemmer har en akademisk baggrund inden for fagområderne filosofi eller politisk teori.

Centrets formål er at fremme en åben, logisk stringent og empirisk informeret samtale om offentlige politiske spørgsmål, der har betydning for alle borgere i samfundet. Centret vil i alle sine aktiviteter være orienteret mod at bidrage til løsningen af de udfordringer, som det moderne samfund står over for.

Medlemmerne af centret ser nu frem til at deltage i den offentlige debat med universitetsfolk, pressen og politiske beslutningstagere.

se hele nyheden her

Nyheder