AAU logo

Center for Anvendt filosofi

At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv

Ny udgivelse fra filosof Finn Thorbjørn Hansen omkring at arbejde undringsdrevet for at flytte horisonten for vores arbejde.

Billede af bogen "At møde verden med undren"Undrings- og meningsdreven innovation er i modsætning til teknologi- og brugerdreven innovation en ny tilgang, der får fat i den forunderlige, eksistentielle og meningsgivende dimension i livet og i arbejdslivet. Hvad er det vi i grunden længes efter og grundlæggende holder af, og hvordan arbejder man professionelt med den slags ’store ord og følelser’ på en ikke-terapeutisk og ikke-instrumentel måde?