AAU logo

Center for Anvendt filosofi

Fødevareetik

Fødevareetik

Fødevareetik er en grundbog, der beskriver fødevarer, mad og måltider i et etisk perspektiv. De etiske spørgsmål diskuteres i dag ikke kun i forbindelse med madindkøb, madlavning, omkring bordet og i medierne. Også forskerne har taget området til sig. I denne bog præsenterer førende danske forskere deres arbejde med etikken i relation til maden, måltidet og fødevarerne.

Lektor Kristian Høyer Toft, professor Finn Arler og lektor Jes Lynning Harfeld – alle tilknyttet Center for Anvendt Filosofi – bidrager til den nye bog Fødevareetik (redigeret af Christian Coff) fra forlaget Munksgaard. Bogen tilgår fødevarer, mad og måltider i et etisk perspektiv, og de etiske spørgsmål vedrørende madindkøb, madlavning, livet omkring bordet og i medierne diskuteres. Se mere om bogen på forlagets hjemmeside.
 

Nyheder