AAU logo

Center for Anvendt filosofi

Jøker Bjerre bidrager til Kierkegaard-antologi

Jøker Bjerre bidrager til Kierkegaard-antologi

Lektor Henrik Jøker Bjerre fra Center for Anvendt Filosofi bidrager til Kierkegaard-antologien "Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus" (eds. Hutter & Moe Rasmussen) med kapitlet 'Kierkegaard’s Voice'.

Antologien bearbejder Kierkegaard i kontekst af den klassiske tyske filosofi. Gennem de mange bidrag bliver det tydeligt, at Kierkegaard anså sig selv som tilhørende Kants arv om "Revolution der Denkart", med hvilken han delte en fælles, omend stridbar, orientering. Antologiens studier giver et mere differentieret blik på Kierkegaards forhold til denne filosofiske tradition end de gængse tilgange.

Mere information på forlagets de Gruyters hjemmeside.

Nyheder