AAU logo

Center for Anvendt filosofi

Jørn Sønderholm modtager støtte fra AAUs særlige talentplejeprogram

Jørn Sønderholm modtager støtte fra AAUs særlige talentplejeprogram

Direktionen har på sit møde den 4. juli udvalgt Lektor Jørn Sønderholm som en af 18 yngre AAU-forskere der vil modtage støtte fra det særlige talentplejeprogram, der er etableret som en del af arbejdet med universitetets strategi ”Viden for verden”.

Direktionen har på sit møde den 4. juli udvalgt Lektor Jørn Sønderholm som en af 18 yngre AAU-forskere der vil modtage støtte fra det særlige talentplejeprogram, der er etableret som en del af arbejdet med universitetets strategi ”Viden for verden”. De 18 ansøgere var indstillet af et tværfultærkt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, som havde vurderet ansøgningerne fra 50 yngre forskere, der havde taget imod direktionens opfordring til at søge støtte fra den strategiske pulje til talentpleje. Talentstøtten på 2.7 millioner kroner skal anvendes af Jørn til at ansætte en postdoc, deltage i konferencer og symposier og tage ophold ved Georgetown University, Washington, DC. I talentplejeprogrammet indgår også individuel rådgivning for Jørn, både med hensyn til karrieremuligheder og med hensyn til hjemtag af forskningsmidler. Jørn får derudover en faglig mentor og er forpligtet til at gennemføre en forskerlederuddannelse under forløbet.

Jørns projekt ”Political Equality and Voting” omhandler filosofiske og samfundsrelevante spørgsmål vedrørende politisk lighed og stemmeafgivning ved demokratiske valg. Projektet har som en grundlæggende antagelse ideen om, at der i en retfærdig stat skal herske politisk lighed. Staten skal, med andre ord, behandle alle sine borgere ens. Hvilke implikationer har denne antagelse med hensyn til tre vigtige spørgsmål relateret til stemmeafgivning: 1) Er det moralsk acceptabelt at offentliggøre exit poll resultater og meningsmålinger? 2) Bør der være tvungen valgdeltagelse? og 3) Bør valghandlingen være privat eller skal alle have afgang til information hvad den enkelte vælger har stemt? Projektet består af tre under-projekter, der hver især forsøger at besvare et af de ovenstående spørgsmål ud fra projektets grundantagelse. Det er en central arbejdsteori for projektet, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede. Projektet vil således afdække om staten kan siges at behandle alle sine borgere ens selv om den f.eks. tillader offentliggørelsen af exit poll resultater og meningsmålinger, tvinger alle vælgere til at stemme og offentliggør information om hvad den enkelte vælger har stemt. Projektet løber fra 2017 til 2020.

Links:

Aau lysende talenter

støtte til Forskningstalenter

 

Nyheder