AAU logo

Center for Anvendt filosofi

Workshop om etik og teknologivurdering

CAF har i samarbejde med Center for Etik i Praksis (som link!) holdt en workshop om etik og teknologivurdering. Hovedtaler var Armin Grunwald fra Karlsruhe Institute for Technology (Tyskland).

CAF har i samarbejde med Center for Ethik i Praksis holdt en workshop om etik og teknologivurdering. Hovedtaler var Armin Grunwald fra Karlsruhe Institute for Technology (Tyskland).

Workshoppen drøftede forskellige filosofiske tilgange til teknologivurdering og hvordan den etiske dimension kan inkluderes. Workshoppen var organiseret af Antje Gimmler og den næste workshop er planlagt i efteråret 2016 i København.

Link til workshoppen her.

Nyheder