AAU logo

Forskningscentre og forskningsprojekter

The rise of an educationalized world (OECD)

The rise of an educationalized world (OECD)

"The rise of an educationalized world - A global analysis of Oecd’s educational recommendations, programmes, and impact" er et forskningsprojekt, der hører under rektors talentplejeprogram for yngre forskere.

Projektet handler om at forstå den rolle som uddannelse er kommet til at spille globalt og den måde som uddannelse gennemføres på rundt omkring i verden, hvor internationale sammenligninger mellem uddannelsessystemer får stadig større betydning. En særlig interesse er samspillet mellem det internationale, nationale og lokale niveau i udformingen af uddannelsespolitik og praksis.

Projektet stiller skarpt på OECD’s rolle i forhold til uddannelse, idet denne organisation har indtaget en uomgængelig rolle i den måde, hvorpå uddannelse tænkes og gennemføres globalt. Projektet arbejder både med historiske og komparativer perspektiver.

Forskningsprojektets leder er Christian Ydesen

 OECD-projektet i vbn

Hjemmeside

Research center for Video

Research center for Video

In the research center we investigate the ecologies of development and use of video conferences and video-based productions in organizational and educational learning context.

The center works from a pragmatic view, where companies, researchers and students collaborate on understanding, identifying and creating excellent ways to facilitate collaboration and learning situations that connects via digital video conferences and video productions.

The research center VidEO is affiliated with ILD-lab (research laboratory for it and learningdesign).

Forskningsprojektlederen er Rikke Ørngreen.

 

Research center for video

Talentforskningsprojekt: City planning with digital methods

Talentforskningsprojekt: City planning with digital methods

Post-demographic metrics in the human-centred city

My talent project "Doing Data Together - how to make Humanistic Sensibilities Count in Data-Driven Planning" is focused on city planning, because the way we develop our cities have huge consequences for how we live together in an increasingly urbanized world. City planning is currently developed in a smart city paradigm where new forms of data and representational techniques shape the way the city is imagined by decision-makers. However, such techniques are often developed with reference to the so-called ‘Internet of Things’. This means that the city of often portrayed as a space where material things can move around in more or less efficient ways. The consequence being that the good city is often thought of as a city of efficient flows.

Humanistic approaches to city planning have traditionally opposed this way of representing and conceptualizing a city. For instance, urban anthropology has emphasized the importance of understanding local relations and places when making strategies for city planning. Such situated insights into city life have often been achieved through qualitative methods such as interviews and observations. Accordingly, it is not obvious how such theories of the city can fit into the data-intensive paradigm of the smart city. The core of my project is a collaboration with GEHL where I use digital methods to invent city-metrics inspired  this humanistic tradition.

Leader of the research projekt: Anders Koed Madsen

aau's omtale af forskningstalenterAnders' FOrskningsprofil i vbn

PBL Research unit

PBL Research unit

The PBL Research Unit at the Department of Learning and Philosophy includes leading researchers in topics pertaining to problem and project based learning (PBL). Through our long standing research and practice in this field, the PBL Research Unit provides national and international leadership on learning and PBL related topics both theoretically oriented and practice focused.

In the Department of Learning and Philosophy we are uniquely placed to build on current PBL related teaching and learning research, to identify trends and to support a strong research community.

The research unit is responsible for holding regular research meetings, hosting open seminars and supporting research production focusing on PBL.

Kathrin Otrel-Cass er leder af enheden.

pbl reaearch unit

talentforskningsprojekt: politisk lighed og stemmeafgivelse

talentforskningsprojekt: politisk lighed og stemmeafgivelse

Forskningsprojekt ved lektor Jørn Sønderholm fra Center for Anvendt Filosofi. "Political Equality and Voting" er et forskningsprojekt, der hører under rektors talentplejeprogram for yngre forskere. 

Projektet søger at besvare en række vigtige spørgsmål relateret til stemmeafgivning ved demokratiske valg: Er det f.eks. moralsk acceptabelt at offentliggøre meningsmålinger lige inden et valg; bør det være hemmeligt, hvad den enkelte vælger har stemt og skal der være tvungen stemmeafgivelse?

Det er en arbejdsteori for projektet, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede. Projektet vil således søge at afdække om staten kan siges at behandle alle sine borgere ens selv om den tillader offentliggørelsen af meningsmålinger, tillader offentliggørelsen af, hvad den enkelte vælger har stemt og tvinger alle stemmeberettige borgere til at stemme.

Forskningsprojektets leder er Jørn Sønderholm


se jørns Forskningsprofil

 

Center for Forskning i Socialfaglig praksis og Kapacitetsopbygning

Center for Forskning i Socialfaglig praksis og Kapacitetsopbygning

Forskningscentret 'CISKO' udgør et fagligt miljø bestående af forskere og ph.d.-studerende fra to institutter; Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Læring og Filosofi. Formålet med centrets aktiviteter er at bidrage til udvikling af kvalitet i den faglige praksis, der udøves i forhold til udsatte børn og unge og deres familier. Dette sker gennem forskning, der understøtter kapacitetsopbygningen inden for de organisationer, der danner ramme for dette arbejde.

Der arbejdes både med grundforskning og forskning, der tager sigte på løsningen af konkrete udviklingsopgaver. Der er derfor et tæt samspil med interesserede kommuner.

Desuden foregår der en lang række aktiviteter i form af samarbejde mellem centret og de uddannelser på Aalborg Universitet, hvor der undervises i professionel praksis rettet mod udsatte børn og unge. Ligeledes er der et tæt samspil med andre fagmiljøer uden for universitetet, hvor denne praksis foregår.

For alle aktiviteter gælder det, at der fokuseres på kvaliteten af den faglige praksis samt udviklingen af denne. Herunder er der et særligt fokus på, hvilken betydning den kapacitetsopbygning har, der foregår i de organisatoriske rammer, både hvad angår udvikling og fastholdelse af en kvalificeret praksis.

Forskningcentrets leder er Erik Laursen

ciskos hjemmeside