Konferencer

Konference

Konference

KOnference d. 26/4 2018

Har vi behov for to typer af undervisning i en inkluderende skole?

Skolen skal forholde sig til en tid, hvor krav om forandringer kommer med kortere og kortere mellemrum. Omstillingsprocesserne udfordres af eksisterende organisations- og arbejdsformer, som   ikke uden videre skiftes ud med noget nyt. Børn, som af forskellige grunde ikke kan følge den almene undervisning, er helt frem til i dag blevet undervist i specialklasser eller på specialskoler, og det til trods for, at der siden 1960’erne er blevet arbejdet systematisk på, at stadigt flere elever skal have deres undervisningstilbud i den almene skole og ikke i særskilte institutioner.

Vi har segregeret og adskilt og vi har integreret og samlet igen. Vi har forsøgt at gøre systemerne rummelige og smidige. Vi har sat nationale mål op for inklusion. Resultaterne har stort set vist sig at være de samme – fortsat stigning af antal elever til specielle tilbud. For at udnytte vores stærke viden og store erfaring, kan det være nyttigt at se en udvikling i et historisk perspektiv og støtte sig til Albert Einsteins ord: ”den virkelige galskab er at gøre det samme om og om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes ”

Konferencen indrammer folkeskolens specialundervisning og målet om inkluderende undervisning. På konferencen inddrages viden fra den skandinaviske og international uddannelsesforskning.

Læs mere klik her

Kontakt

Konferencesekretærer

Jeanette Arboe
jma@learning.aau.dk