AAU logo

Ny inspiration om pædagogisk ledelse - AAL

NY INSPIRATION OM PÆDAGOGISK LEDELSE

NY INSPIRATION OM PÆDAGOGISK LEDELSE

Arbejder du med skoleledelse eller undervisning – og er du interesseret i pædagogisk ledelse i teori og praksis? Så er du inviteret til åbent fyraftensmøde, hvor forskere fra Aalborg Universitet præsenterer ny forskning inden for pædagogisk ledelse. Vi hører til på Institut for Læring og Filosofi og samarbejde med skoleledere og uddannelsesledere inden for dagtilbud, grundskole, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

 

PROGRAM 

15.00-15.10 Velkomst 

15.10-15.50 Brug af data og forskningsviden i pædagogisk praksis.
I dag ses brug af data og forskningsviden som vigtige elementer, når fx medarbejdere og ledelse i dagtilbud skal evaluere og følge børns trivsel og læring, vælge indsatsområder og metoder, og når den nuværende praksis skal inspireres, forstyrres eller begrundes. Oplægget giver et indblik i, hvilke muligheder og udfordringer ledelse og medarbejdere oplever i forbindelse med at bruge disse vidensformer i praksis. 
Ph.d.-studerende Line Skov Hansen. 

15.50-16.00 Pause 

16.00-16.45 Hvordan arbejder man med evalueringskapacitet som pædagogisk leder? De seneste års uddannelsesreformer kræver øget brug af evaluering og data i den pædagogiske ledelse på skolerne. Ledere forventes i dag også at udvikle evalueringskapacitet med fokus på skolen som organisation. Vi giver et indblik i, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde meningsfuldt og systematisk med evaluering i skolen på en måde, der styrker elevers læring. 
Lektor Nanna Friche.

16.45-17.25 Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne. AAU-forskere er ved at afslutte projektet ”Ledelsesudvikling på erhvervsskolerne” (LIP), der er gennemført på 36 erhvervsskoler sammen med Pluss Leadership. Vi præsenterer nogle erfaringer om, hvordan skoleledelser kan arbejde med at udvikle deres ledelseskapacitet og deres ledelsespraksis.
Seniorrådgiver Dorte Ågård.

17.25-17.45 Diskussion

SE INVITATION HER

TILMELDING 

Sker nemmest via dette link.

Eller via www.learning.aau.dk under ”Kurser fyraftensmøder mv.”

TILMELDING SENEST 27. FEBRUAR 2019 DELTAGELSE ER GRATIS ”FØRST-TIL-MØLLE- PRINCIP”

 

KONTAKTPERSON 

Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller Mail: hgm@learning.aau.dk

Kontakt


 

Helle Gjerløv Møller
Udviklingskonsulent
hgm@learning.aau.dk
Telefon 9940 3080