AAU logo

Samskabelse og kapacitetsopbygning AAL

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING(AALBORG)

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING(AALBORG)

MØD BL.A. PROFESSOR HANNE KATHRINE KROGSTRUP

Hanne Kathrine fortæller: ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.”

SE INVITATION HER


PROGRAM 

15.00-15.15 Velkomst
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring  Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. 
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen?   Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser.
Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur.
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen  Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres.
Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

 

TILMELDING 

Sker nemmest via dette link.

Eller via www.learning.aau.dk under ”Kurser fyraftensmøder mv.”

TILMELDING SENEST 25. MARTS 2019 DELTAGELSE ER GRATIS ”FØRST-TIL-MØLLE- PRINCIP”

 

KONTAKTPERSON 

Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller Mail: hgm@learning.aau.dk

Kontakt


 

Helle Gjerløv Møller
Udviklingskonsulent
hgm@learning.aau.dk
Telefon 9940 3080