AAU logo

Seminar Professor Thomas Nordahl

Seminar med professor Thomas Nordahl - 23. november 2017

Seminar med professor Thomas Nordahl - 23. november 2017

Interesserer du dig for børn og unges læring og udvikling?

Så kom til eftermiddagsseminar med professor Thomas Nordahl, der ved denne lejlighed tiltræder som adjungeret professor på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Thomas Nordahl vil tage udgangspunkt i dette spørgsmål:

Hvordan kan vi forstå og udvikle lærernes og pædagogernes forventninger til egen mestring i skole og dagtilbud?

Oplægget vil have særligt fokus på den kollektive forventning til fælles mestring.
 

TID OG STED

Torsdag 23. november kl. 14.00-16.30:  Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Ålborg Øst, Auditoriet

Deltagelse er gratis. Tilmelding via dette skema senest fredag 17. november 2017 kl. 12.00

Hent invitation og program til fyraftensmøde som pdf
 

Lidt baggrund

International forskning viser, at den kollektive forventning til egen mestring er én af defaktorer, der har absolut størst betydning for børn og unges læring og udvikling.

I dette foredrag vil det blive diskuteret, hvorfor denne kollektive tro på egen mestring er så vigtig for børn og unges læring, og ikke mindst vil det blive beskrevet, hvordan der kan udvikles en sådan forventning om mestring i skoler og i dagtilbud.

Foredraget vil blive holdt på norsk. Den efterfølgende diskussion vil foregå på skandinavisk.
 

Kort om Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pædagogik ved Universitetet i Indlandet i Norge. Han er en kendt skikkelse i videreudviklingen af den danske folkeskole og danske dagtilbud. Han deltager i mange større forandringsprojekter i Danmark, er medlem af A.P. Møller Fondens ekspertgruppe om Folkeskoledonationen og har holdt mange foredrag i Danmark om datainformeret institutionsudvikling og om pædagogisk analyse.
 

Kontaktperson Helle Gjerløv Møller. Mail: hgm@learning.aau.dk    Tlf.: 9940 3080 / 2096 0527

Professor Thomas Nordahl

Thomas Nordahl, professor i pædagogik ved Universitetet i Indlandet, Norge. Medlem af A.P. Møller Fondens ekspertgruppe om Folkeskoledonationen. Tiltræder som adjungeret professor ved Institut for Læring og Filosofi, AAU.

KontaktHelle Gjerløv Møller
Udviklingskonsulent
hgm@learning.aau.dk
Telefon 9940 3080