AAU logo

At undersøge læring

AT UNDERSØGE LÆRING fokuserer på, hvordan man kan udforske læring og læreprocesser. Den beskriver endvidere de krav, man bør stille til forskningsprocessen. Bogen er skrevet af seks forskere ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Forfattergruppen består af Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen, Annette Rasmussen, Annie Aarup Jensen, Christian Ydesen og Ole Ravn.

Billede af bogen "At undersøge læring"Viden om læring og læreprocesser spiller i dag en central rolle i mange forskellige sammenhænge og danner baggrund for vurderinger og afgørelser med vidtrækkende betydning. Dette gælder ikke mindst inden for pædagogik og didaktik, udvikling af læringsressourcer, organisationsudvikling, arkitektur og design af uddannelsesinstitutioner, samt lovgivning og reformarbejde inden for uddannelse, undervisning og pædagogik.

AT UNDERSØGE LÆRING fokuserer med afsæt i empiriske undersøgelser på, hvordan man kan udforske læring og læreprocesser, og hvilke krav man bør stille til forskningsprocessen. Dermed behandler bogen også det fundamentale spørgsmål om, hvad man kan forstå ved viden om læring og læreprocesser. Bogens temaer og spørgsmål udgør tilsammen de dele i vidensproduktionens maskinrum, som skal spille sammen for at tilvejebringe videnskabelig viden.

Forfatterne inddrager eksempler fra aktuel uddannelsesforskning samt fra forskning knyttet til udviklingen af teorier om læring generelt.

Nye bøger