AAU logo

Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor

New Public Governance sættes i antologien relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb.

Billede af bogen "Samskabelse og capacity building"'Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor' er en antologi skrevet af forskere ved Institut for Læring og Filosofi. Det er medlemmer af forskningsgruppen CLIO - Center for Læring i Organisationer, der har leveret de fleste af bogens kapitler. Antologien er redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso ved instituttet.

om indholdet

De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.

En væsentlig komponent i samskabelse og New Public Governance er, at offentlig styring i højere grad handler om at hæve serviceniveauet ved at opbygge kompetencer. Det kræver en ny dagsorden i den offentlige forvaltning med fokus på capacity building.

Denne bog stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor og præsenterer capacity building som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.
 

Yderligere information:

Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Nye bøger