AAU logo

Social eksklusion, læring og forandring

Ny antologi sætter fokus på, hvordan social eksklusion kan indkredses, analyseres og forandres. Det er forskningsenheden SEAL, der står bag. SEAL står for 'Social Exclusion and Learning'. Bogen er redigeret af Annette Bilfeldt, Iben Jensen og John Andersen.

Billede af bogen "Social eksklusion, læring og forandring"Forskningsbidragene præsenterer dilemmaer, udfordringer og udviklingsmuligheder ud fra forskellige teoretiske ståsteder, fagtraditioner og metodiske tilgangsvinkler.

Ud fra en etisk, humanistisk og miljøorienteret erkendelsesinteresse har forskere undersøgt årsager til social eksklusion og muligheder for at fremme social inklusion.

I de 11 bidrag undersøges, hvordan social eksklusion udfolder sig i praksis og hvilke typer læring og forandring, der kan udfordre sociale eksklusionsmekanismer og fremme social og miljømæssig bæredygtighed.

Empowerment og participatorisk aktionsforskning samt praksisteori, dialogforskning og uddannelsesforskning diskuteres med fokus på identifikation og analyse af social eksklusion, teoriudvikling og begrebsafklaring, læring og forandring.

 

Du kan downloade bogen her

Nye bøger