AAU logo

Teaching Creatively in Higher Education

Teaching Creatively in Higher Education: Bridging Theory and Practice. Forfattere er Tatiana Chemi og Chunfang Zhou.

Ny booklet serie: 'Higher Education Practices Series'

Billede af bogen "Teaching creatively"

Forskningsenheden HERU (HigherEducationResearchUnit) udgiver første booklet i den nye serie. Titlen er 'Teaching Creatively in Higher Education – bridging Theory and Prtactice'. Den er skrevet af Tatiana Chemi og Chunfang Zhou. Serien udgives både i papirform, men er også tilgængelig online på Aalborg Universitetsforlag. 


Du kan downloade bogen her

 

Formålet med serien er at publicere aktuel forskning inden for området Videregående Uddannelser, der har relevans for uddannelserne og undervisningen i et bredere perspektiv. Der er lagt væk på en formidlingsform, der når en bred målgruppe, hvor aktuel forskning  formidles operationelt og med anbefalinger til at kunne bruges i andre sammenhænge.

Serien udgives på engelsk og har under publiceringsprocessen været underlagt review fra dels kolleger i forskningsgruppen og eksternt blind review.

 

 

Nye bøger