AAU logo

Unges fællesskaber: Mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse

Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning, AAU i København, er forfattere til en bog om 'Unges fællesskaber'.

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Skolen, fritidsklubben, sportsforeningen og andre velkendte samfundsinstitutioner ser stadig ud til at udgøre en ramme om væsentlige fællesskaber i ungdomslivet. Men samtidig fylder digitale, ungdomskulturelle og selvorganiserede fællesskaber mere og mere.

Vi har imidlertid manglet en forskningsbaseret viden om, hvordan unge oplever og begrebsliggør forskellige former for fællesskaber; hvilken rolle de spiller i ungdomslivet; samt hvad der har betydning for, hvilke fællesskaber unge orienterer sig imod. I denne rapport, der fokuserer på unges fællesskaber, forsøger vi at udfylde en del af dette videnshul.

Hent e-bogen HER

Nye bøger