AAU logo
2,6 mio til forskningsprojekt, der skal videreudvikle forsknings- og udviklingsmetoden Living Labs

2,6 mio til forskningsprojekt, der skal videreudvikle forsknings- og udviklingsmetoden Living Labs

Maja Hojer Bruun, der er lektor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, har netop modtaget 2,6 mio kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene er bevilget til videreudvikling af forsknings- og udviklingsmetoden Living Labs.

Lagt online: 02.05.2018

Living Labs inddrager brugerne i udviklingsfasen

Living Labs er en forsknings- og udviklingsmetode, der med fordel kan anvendes ved fx udvikling af ny teknologi. Metoden adskiller sig fra den traditionelle udviklingsmetoder, hvor udviklingen af ny teknologi sker i lukkede laboratorier og fjernt fra brugernes dagligdag.

Projektet, der nu har opnået støtte, handler om de videnskabelige og samfundsmæssige muligheder, der knytter sig til Living Labs. Living labs er en design- og udviklingsmetode, hvor slutbrugeren af et produkt eller system bliver inddraget allerede i udviklinggsfasen. I praksis sker det ved at brugeren deltager i testfasen, og at denne testning bliver integeret i testpersonernes hverdagsliv og i vante omgivelser. Man kan sige, at man ved anvendelse af Living Labs flytter produktudviklingen 'ud i samfundet'. 

fremtidens intelligente el-systemer os smart cities

Forskerne håber, at Living Labs kan være med til at bidrage til, at borgerne også bliver inddraget i den demokratiske debat og de politiske beslutninger, når eksempelvis fremtidens intelligente el-systemer og Tingenes Internet (Internet of Things) skal designes. 

Projektet sigter dels mod at undersøge den vidensproduktion, som sker gennem Living Labs. Effekterne i forbindelse med udviklingen af ny teknologi skal undersøges. Desuden skal Living Labs som interventionistisk metode videreudvikles, så deltagerne - udover at teste ny teknologi - også vil blive inddraget som medborgere med mulighed for deltagelse i Living Labs som demokratiske fora. 

Projektet opfylder således ikke kun behovet for at integrere humanistiske analyser i udviklingen af bæredygtig og socialt robust teknologi, men sigter også mod at skabe nye teorier, begreber og metoder til at forstå nye teknologiske systemer samt at give folk mulighed for at deltage i en vedkommende offentlig debat om dem.


Yderligere information

nyheder

Se listen