AAU logo
Åbningshøjtidelighed for nyt forskningscenter på AAU inden for politisk filosofi

Åbningshøjtidelighed for nyt forskningscenter på AAU inden for politisk filosofi

'Center for Philosophy and Public Policy' ved Institut for Læring og Filosofi, AAU, holdt åbningsreception 6. august 2018. Der var 35 fremmødte ved receptionen med taler af institutleder Annette Lorentsen, forskningsgruppeleder Antje Gimmler og centerleder Jørn Sønderholm. Deltagerne var bl.a. forskere fra AAU's fagmiljø inden for Anvendt Filosofi, internationale forskere, kolleger fra andre danske universiteter og studerende fra bachelor- og kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi.

Lagt online: 06.08.2018

Det ny forskningscenter (C3P) på Aalborg Universitet skal fokusere på de normative aspekter af spørgsmål om offentlig politik set ud fra et politisk, økonomisk og juridisk perspektiv. Centrets medlemmer har en akademisk baggrund inden for fagområderne filosofi eller politisk teori.

Centrets formål er at fremme en åben, logisk stringent og empirisk informeret samtale om offentlige politiske spørgsmål, der har betydning for alle borgere i samfundet. Centret vil i alle sine aktiviteter være orienteret mod at bidrage til løsningen af de udfordringer, som det moderne samfund står over for.

Medlemmerne af centret ser nu frem til at deltage i den offentlige debat med universitetsfolk, pressen og politiske beslutningstagere.

Link til c3p-hjemmesiden

Velkomsttale ved Institutleder Annette Lorentsen  Velkomsttale ved professor Antje Gimmler, Center for Anvendt Filosofi

Deltagerne i åbningsreceptionen  Deltagerne i åbningsreceptionen

  • Øverst tv: Velkomsttale ved Institutleder Annette Lorentsen
  • Øverst th: Velkomsttale ved professor Antje Gimmler, Center for Anvendt Filosofi
  • Nederst tv: Deltagerne i åbningsreceptionen
  • Nederst th: Åbningstale ved lektor og centerleder Jørn Sønderholm.


in English

C3P is a research centre that focuses on normative aspects of issues of public policy from the perspective of political, economic, and legal philosophy. Members of the centre have an academic background in philosophy or political theory and are committed to promoting an open, logically rigorous and empirically informed conversation on public policy issues that are of importance and practical relevance to all citizens. In all of its activities, the centre is oriented towards contributing to the solution of the challenges faced by contemporary society, and it therefore welcomes opportunities to participate in public debate with academics, members of the press and policy makers.

 

nyheder

Se listen