AAU-forskere vandt opgave med at løfte erhvervsskolernes kvalitet

AAU-forskere vandt opgave med at løfte erhvervsskolernes kvalitet

En gruppe forskere fra Institut for Læring og Filosofi, AAU, får ansvaret for den forskningsbaserede del af et stort udviklingsprojekt, som Undervisningsministeriet sætter i gang på et stort antal erhvervsskoler. Projektet skal styrke skolernes kvalitet via kompetenceudvikling af ledere og mellemledere.

Lagt online: 17.11.2017

Forskerne fra Institut for Læring og Filosofi er sammen med konsulentfirmaet Pluss Leadership valgt til at gennemføre det to-årige projekt ”Ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne”, som har været udbudt af Undervisningsministeriet. Valget af et team, hvor AAU bærer det forskningsmæssige ansvar, bekræfter, at det nordjyske universitet står stærkt inden for fagfeltet pædagogisk ledelse. Det er nemlig først og fremmest den pædagogiske ledelse, der skal styrkes.
 

Pædagogisk ledelse er afgørende

Seniorrådgiver Dorte Ågård, Institut for Læring og Filosofi, leder AAU-forskernes del af det store udviklingsprojekt. Hun forklarer, hvorfor det er så afgørende for erhvervsskolerne at få udviklet og styrket netop den del af ledelsesopgaven, der handler om pædagogisk ledelse.

”Forskning viser, at pædagogisk ledelse er mere vigtig for elevernes læring og trivsel end den generelle ledelse af en uddannelsesinstitution.  Det hænger sammen med, at den pædagogiske ledelse sætter retning for skolens pædagogiske arbejde, og at lederne involverer sig meget direkte i undervisningen og lærernes faglige udvikling. F.eks. ved at skabe rammer for professionelle læringsfællesskaber, hvor lærerne støtter hinanden med faglig udvikling og feedback, så vi afskaffer den privatpraktiserende lærer” siger Dorte Ågård.

Undervisningsministeriet vil med projektet fremme processen med at få realiseret erhvervsuddannelsesreformen, som Folketinget vedtog i 2014. Blandt de centrale initiativer i reformen, der også hedder aftale om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er et kvalitetsløft af undervisningen og en styrkelse af skolernes ungdomsmiljø.
 

Fakta:

 • Forskerne fra Institut for Læring og Filosofi kommer fra to af instituttets forskningsenheder: Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis (LSP) og Center for Ungdomsforskning (Cefu). Forskerne er: Dorte Ågård, Nanna Friche, Søren Frimann, Lone Hersted, Nikolaj Stegeager, Hanne Kathrine Krogstrup, Anne-Birgitte Rohwedder og Noemi Katznelson.
   
 • Konsulentfirmaet Pluss Leadership og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er AAU’s samarbejdspartnere i projektet.
   
 • Ledelsesudviklingen vil foregå på omkring 40 erhvervsskoler.
   
 • Projektet sættes i gang med en åbningskonference 30. november i år og afsluttes i efteråret 2019.
 • Med projektet følger en bevilling på godt 2,7 mio. kroner til Institut for Læring og Filosofi

 

For yderligere information, kontakt:
 

Seniorrådgiver Dorte Ågård, mobil 2763 8184

Mail: dagard@learning.aau.dk

eller

lektor Nanna Friche, mobil 5192 1282

Mail: nanna@learning.aau.dk

 

Læs mere om Dorte Ågårds forskning

Læs mere om Nanna Friches forskning

 

nyheder

Se listen