AAU logo
AAU-lektor, Christian Ydesen, modtager millionbevilling til forskning i test og inklusion i uddannelsessystemet

AAU-lektor, Christian Ydesen, modtager millionbevilling til forskning i test og inklusion i uddannelsessystemet

Lektor Christian Ydesen fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet har netop modtaget en Sapere Aude-bevilling på 5,9 mio. fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingen skal gå til et forskningsprojekt med titlen ’Adgangsmuligheder til uddannelse i krydsfeltet mellem test og inklusion’.

Lagt online: 05.12.2018

I alt 34 forskere har netop modtaget Det Frie Forskningsråds prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til en samlet sum af 192 millioner kroner. En af dem er den 44-årige lektor, Christian Ydesen, fra Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Forskningsprojektet ’Adgangsmuligheder til uddannelse i krydsfeltet mellem test og inklusion’ løber over knap 3 år, og med den store bevilling får AAU-forskeren nu mulighed for at lede sit eget forskerteam og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.
 

Forskning i test og inklusion har stor relevans for hele uddannelsesområdet

Christian Ydesen siger:
- Uddannelsesområdet er i dag karakteriseret ved to meget indflydelsesrige dagsordener, som ofte ikke lader sig forene. Det drejer sig om hensynet til hhv. inklusion og test. Hvor test er forankret i idealer om at holde skoler, lærere og elever til ansvar for deres resultater og målbare grader af succes, så handler inklusion om at skabe et uddannelsessystem, der kan understøtte adgangen til uddannelse og læring for alle elever.

- Formålet med dette forskningsprojekt er 1) at kortlægge og analysere dette dilemma, 2) at fastslå, hvad det betyder for adgangsmulighederne inden for uddannelsessystemet, og 3) at præsentere løsningsforslag til forbedring af disse adgangsmuligheder, forklarer han.
 

Karriereprogram for forskere

Sapere Aude er latin og betyder ”vov at vide”. Programmet har til formål  at skabe et karriereprogram, der kan udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt og fastholde yngre forskere i forskningen. Christian Ydesen er da heller ikke i tvivl om den betydning, som bevillingen får for ham i de kommende år.

- Sapere Aude-bevillingen vil give mig optimale muligheder for at lede et stort internationalt forskningsprojekt, som vil bidrage afgørende til uddannelsesforskningen i almindelighed samt test- og inklusionsforskningen i særdeleshed. Det vil endvidere give mig mulighed for at videreudvikle og styrke mit internationale netværk og give mig stor erfaring med at organisere internationalt forsknings-samarbejde, fortæller han.

 

For yderligere information kontakt:

Lektor Christian Ydesen, Institut for læring og Filosofi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.
Telefon 2972 4481 eller e-mail: cy@learning.aau.dk

Foto: Tariq Mikkel Khan, Danmarks Frie Forskningsfond

nyheder

Se listen