Bred interesse for æstetiske læreprocesser

Bred interesse for æstetiske læreprocesser

Omkring 30 fagfolk indenfor pædagogik, kultur eller uddannelse fik på et fyraftensmøde præsenteret Julie Borup Jensens forskning i, hvordan æstetiske læreprocesser og kunstintegrerende pædagogik kan åbne nye kanaler til menneskers kreativitet.

Lagt online: 21.11.2017

Lektor og kreativitetsforsker Julie Borup Jensen holdt tirsdag 20. november sit møde nummer to i en række af fyraftensmøder om æstetiske læreprocesser og kunstingerende pædagogik. Begge møder har samlet en bred kreds fagfolk, der søger nye redskaber til at arbejde med kreativitet og innovation - f.eks. i folkeskolen, ungdomsuddannelser, daginstitutioner og i forskellige kulturelle institutioner.

Julie Borup Jensen fortalte på tirsdagens møde, hvordan hun som forsker definerer begreberne kreativitet og innovation. De bruges ofte i flæng men rummer noget forskelligt. Efter at have rammesat begreberne præsenterede Julie elementer af sin egen forskning indenfor æstetiske læreprocesser og kunstintegrende pædagogik.
 

Cases med Sygeplejersker og lærere

Via en gennemgang af cases, hvor Julie har arbejdet sammen med bl.a. sygeplejersker og folkeskolelærere, blev det levendegjort, hvordan man kan inkorporere innovative læreprocesser på en arbejdsplads. Her kom begreberne Organisatorisk læring og Capacity Building ind i billedet, som vigtige forudsætninger for at skabe varige og positive forandringer i en organisation.
 

Næste fyraftensmøde er i København

Deltagerne gik hjem med brugbar forskningsbaseret viden og inspiration til, hvordan de kan udvikle og afprøve mere innovative og eksperimenterede læreprocesser på deres egne arbejdspladser. Julies næste fyraftensmøde bliver 28. februar 2018 på AAU's campus i Sydhavnen, København.
 

Læs her om Julie Borup Jensens forskning

 

nyheder

Se listen