Brug af kroppen og sanserne kan lede frem til innovation

Brug af kroppen og sanserne kan lede frem til innovation

Mange er nysgerrige efter at forstå, hvordan æstetiske og kreative læreprocesser kan bidrage til innovation. Således var 120 mødt frem til et åbent fyraftensmøde om emnet på AAU i København 28/2. Lektor Julie Borup Jensen fra Institut for Læring og Filosofi stod i spidsen for arrangementet.

Lagt online: 01.03.2018

-  "Det giver én blod på tanden at opleve, at mennesker i min omverden bliver inspireret af det, jeg forsker i". Det var ordene fra en glad lektor Julie Borup Jensen efter et vellykkede arrangement, hvor 120 nysgerrige og spørgelystne fagfolk var mødt frem til fyraftensmøde på AAU i Københavns Sydhavn. Og Julie fortsætter: - ”Som forsker oplever jeg det som et stort privilegium at få lov til at formidle den forskning, jeg brænder for, til et så stort publikum". 

æstetiske og kreative læreprocesser

Mødet i Sydhavnen handlede om æstetiske og kreative processer, som er netop det fagfelt, som Julie forsker og underviser indenfor. 

Forskningen viser...

I sit oplæg gav Julie Borup Jensen eksempler på, hvad forskningen kan fortælle os, om værdien af at arbejde med æstetiske, kreative og eksperimenterende læreprocesser. Hun gav desuden en lang række eksempler på, hvad der sker, når man arbejder målrettet med æstetiske, kreative og innovative læreprocesser.

Ordet æstetik forbindes ofte med kunst, ”det skønne og smukke”, kunstnerisk virke, finkultur, måske noget eksklusivt, men i Julies forskning anvendes ordet i forbindelse med læreprocesser, der ikke kun inddrager hovedet, men også kroppen og sanserne (man bruger øjnene til at se billederne). Denne måde at forstå æstetik på knytter sig nemlig til erkendelse gennem sansemæssig oplevelse. Indtryk gennem sanserne er en vej til at ”vække” de sider af vores viden, der ofte er tavs og bundet til for længst glemte erfaringer, men som eksempelvis kommer til udtryk gennem vaner og praksisser, vi tager for givne.

Æstetisk læring går så ud på at gøre denne kropslige, erfaringsmæssige viden tilgængelig for bevidsthed, sprogliggørelse og undren, hvilket i denne sammenhæng sker ved at skabe aktiviteter, der ”taler til sanserne”. Det er her, kunsten kan være en stærk sansevækker, men også fotos, fortællinger eller andre udtryk for erfaringer kan skabe samme sansevækkene virkninger. Derfor kan æstetiske læreprocesser være en stærk medspiller i kreative processer, der potentielt også kan lede til innovation

Deltagerne på gårsdagens møde repræsenterede tilsammen en bred vifte af institutions- og samfundslivet, dog med overvægt af deltagere fra skoleverdenen i bred forstand, dvs. dagtilbud, grundskole, gymnasier, specialskoler og University Colleges. Men også repræsentanter fra kunstmuseer, teaterverdenen og en stor bioteknologisk virksomhed  havde fundet vej til AAU's afdeling i København. Det store fremmøde vidner om interesse for dette nye forskningsområde. 

Julies som underviser

Vil man møde Julie som underviser, kan det ske på enten Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser eller på Masteruddannelsen i Innovation og Kreativt Læringsdesign.

 

Kontakt og yderligere information

 

 

 

nyheder

Se listen