AAU logo
En stærk feedback-kultur gavner den pædagogiske ledelse på uddannelsesinstitutionerne

En stærk feedback-kultur gavner den pædagogiske ledelse på uddannelsesinstitutionerne

Pædagogisk ledelsesfeedback styrker ledelseskapacitet og -praksis. Det viser evalueringen af 'Program for pædagogisk ledelse', som Undervisningsministeriet har stået bag. I programmet er tre forskellige designs for pædagogisk ledelsesfeedback blevet testet og evalueret. I test-delen deltog ledere og lærere fra 42 ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Seniorrådgiver og ph.d., Dorte Ågård, fra Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, har i samarbejde med konsulenthuset Pluss Leadership (Pluss) stået i spidsen for det omfattende program, som har involveret en række forskere fra instituttet.

Lagt online: 06.08.2018

Billede af Dorte ÅgårdSeniorforsker Dorte Ågård udtaler: "At give feedback som leder til lærerne om deres undervisning er en meget vigtig del af den pædagogiske ledelse. Men det er svært for lederne, for de skal være godt klædt på både fagligt-pædagogisk og metodisk, så de kan strukturere gode samtaler, der skaber tillid. I dette projekt er vi kommet et godt skridt videre, idet vi nu lægger tre modeller frem, der kan noget helt forskelligt. Vi håber, det vil inspirere til, at pædagogiske ledere prioriterer samtaler med lærerne endnu højere".

 

Udvikling, test og evaluering af tre designs for pædagogisk ledelsesfeedback

'Program for pædagogisk ledelse' havde til formål at udvikle metoder til feedback mellem leder og lærer for at kunne styrke den pædagogiske ledelse på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne. 'Program for pædagogisk ledelse' blev gennemført i perioden primo 2016 – medio 2017. Forskere fra Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet arbejdede sammen med konsulentfirmaet Pluss om at teste og evaluere hele tre forskellige designs for pædagogisk ledelsesfeedback. Fra Aalborg Universitet har seniorrådgiver og ph.d., Dorte Ågård, fungeret som overordnet programleder sammen med Partner Søren Tholstrup fra Pluss. De tre feedback-designs i projektet er følgende:

  • Feedbackdesign 1: Udviklingssamtaler med den enkelte lærer
  • Feedbackdesign 2: Aktionslæringsforløb med leder- og lærerteam
  • Feedbackdesign 3: Udviklingssamtaler med den enkelte lærer baseret på QTI-data
    (Questionnaire on Teacher Interaction).
     

professionalisering, systematisering og udvikling af eksisterende praksis 

Målet har været at bidrage til at professionalisere, systematisere og udvikle den eksisterende feedbackpraksis på skolerne. At gennemføre udviklingssamtaler med den enkelte lærer eller facilitere en dialog i lærerteam er ikke nyt. Det sker i hverdagen på alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Men  forskerholdet bag projektet har prioriteret at udvikle metoder med en tydelig struktur og en klar ramme, fordi det er en af forudsætningerne for at styrke pædagogiske ledere som professionelle samtalepartnere. Sidst men ikke mindst skulle projektet bidrage til at professionalisere anvendelse af data som grundlag for samtaler mellem leder og den enkelte lærer eller lærerteam.

I det perspektiv tilbyder design 1 og design 2 struktur, rammer og værktøjer, der umiddelbart kan styrke eksisterende praksis. Design 3 er en variant af design 1, hvor der anvendes en ganske særlig type data – nemlig QTI-data om læreres klasseledelse – som ikke er særligt udbredt i eksisterende praksis.

Udover selve designudviklingen er der blevet gennemført diverse støtteaktiviteter målrettet skolerne – herunder konferencer, workshops med træning og skolebesøg.
 

Programmets effekt

Evalueringen er gennemført ved at måle skolernes pædagogiske ledelseskapacitet og -praksis på organisatorisk og individuelt niveau. Der er gennemført en startmåling og en slutmåling.
 

Designspecifikke resultater

Feedbackdesign 1: Udviklingssamtaler med den enkelte lærer

På baggrund af evalueringen er det vurderingen, at feedbackdesign 1 er et umiddelbart tilgængeligt design, der kan styrke eksisterende praksis. Designet kan primært ændre samtaleformen mellem ledere og lærere og derigennem påvirke rolleforståelsen for begge parter. Det er krævende for lederne at træde ind i en ny rolle, og de har oplevet stort udbytte af at blive coachet i denne rolle samt stort udbytte af de konkrete tips og tricks til at gennemføre professionelle samtaler. Det er tydeligt, at det er en udfordring at skabe et datainformeret grundlag for samtalerne. Designet er udviklet af lektor Anja Thomassen.

 

Feedbackdesign 2: Aktionslæringsforløb med leder- og lærerteam

Feedbackdesign 2 er et krævende design at bringe i spil , fordi det er komplekst at organisere. Men designet tilbyder samtidig en høj grad af involvering i bredden blandt både leder- og lærerteam. Designets anvendelsesmuligheder spænder vidt – lige fra den enkelte lærers nære udfordringer, til omfattende problemstillinger om skolernes virke og rolle. Aktionslæringsforløb er derfor et design med stort potentiale for at skabe udvikling og forankring. Men det fordrer en parathed til, at lærerne arbejder med sig selv og er parate til at reflektere over deres egen udvikling. I situationer, hvor denne parathed ikke i udgangspunktet er forholdsvis stærk, bør det overvejes at starte med andre metoder. Designet stiller store krav til lederne om at holde samtalerne i teamet på sporet. Designet er udviklet af lektor Søren Frimann.
 

Feedbackdesign 3: Udviklingssamtaler med den enkelte lærer baseret på QTI-data

Feedbackdesign 3 kan – som en variant af design 1 – med sit meget tydelige datagrundlag tilføre noget nyt til den eksisterende pædagogiske ledelsespraksis. Det tydelige datagrundlag i form af profiler af læreres klasseledelse, både som læreren selv opfatter det, og som eleverne opfatter det, kan også kombineres med teamfeedback fra design 2. Arbejdet med det tydelige datagrundlag kræver imidlertid, at man på skolen kan håndteredatafangst og -behandling, så QTI profiler og -rapporter kan fremstilles hurtigt og sikkert, efter at spørgeskemaer er besvaret. Designet kræver også et solidt kendskab til den bagvedliggende klasseledelsesforskning for, at lederen skal kunne facilitere refleksive processer om lærernes klasseledelsespraksis. Ellers er der risiko for, at samtaler afspores af usikkerhed om datagrundlag og bagvedliggende viden. Designet er udviklet af seniorrådgiver Dorte Ågård.
 

vil du vide mere?

 

KONTAKT

 

nyheder

Se listen