Maja Hojer Bruun modtager bevilling fra Det Frie Forskningsråd til forskning inden for Teknoantropologi

Maja Hojer Bruun modtager bevilling fra Det Frie Forskningsråd til forskning inden for Teknoantropologi

Lektor Maja Hojer Bruun fra Institut for Læring og Filosofi har netop modtaget 850.000 kr. fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation. Pengene skal anvendes til at opbygge et internationalt og tværvidenskabeligt netværk inden for teknoantropologi. Den præcise titel titel på projektet er 'Forskningsnetværk for Antropologi og Teknologi: Fremtidsteknologi, kultur og praksisser'.

Lagt online: 27.06.2017


Lektor Maja Hojer Bruun beskriver projektet således:

Vi står ved indgangen til Den 4. industrielle revolution, hvor digitale, fysiske og biologiske teknologier smelter sammen gennem datasystemer, kunstig intelligens og Tingenes Internet. Dette kræver nye former for samarbejde mellem humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere og ingeniører, dataloger, læger og naturvidenskabsfolk.

Nye teknologier og integrerede systemer kalder på nye former for bæredygtig og social ansvarlig teknologiudvikling og nye tilgange til etik. Antropologi og etnografiske metoder bliver allerede anvendt til at få indsigt i menneske-teknologi-relationer inden for en lang række tværfaglige forskningsområder fra sundheds- og velfærdsteknologi over robotter og automatisering, infrastruktur, energiteknologi og klimaforandringer til telekommunikation og big data.

Danmark har nogle af verdens førende antropologiske forskningsgrupper inden for disse områder, men der mangler et forum på tværs af de eksisterende grupper til at videreudvikle og tilpasse antropologiens teorier og metoder og skabe nye forståelser af, hvad teknologi er og kan være i fremtiden.
 

internationale forskningsseminarer og afholdelse af konference

Netværket vil gennem internationale forskningsseminarer og en konference forbinde de stærke, men institutionelt og geografisk spredte forskningsgrupper med førende internationale forskere og udforske tværgående begreber og forskningsmetoder. Derved synliggøres og styrkes den antropologiske forskning i teknologi, og der dannes grundlag for udformningen af fremtidige større internationale forskningsprojekter.

Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation, har uddelet syv bevillinger til Forskernetværk for en samlet sum af cirka 5,5 mio. kroner. Foruden Maja har endnu en forsker fra AAU, Malene Gram, modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og kommunikation.
 

Yderligere information

 

nyheder

Se listen