Masterdimission med fuld musik på Institut for Læring og Filosofi

Masterdimission med fuld musik på Institut for Læring og Filosofi

Fredag 26. januar blev der afholdt stor masterdimission for Master i Læreprocesser, Master i Organisatorisk Coaching og Læring og Master i Ledelses- og Organisationspsykologi. 100 mennesker var mødt op i kantinen på Kroghstræde 3, hvor der på festlig vis blev spillet jazz-musik og holdt skåltaler for de mange nye masters og deres familier.

Lagt online: 31.01.2018

Der var lagt op til en festlig masterdimission for de mange fremmødte, som både talte de nye masters, deres familier og underviserne fra de tre masteruddannelser. Alle tre uddannelser henter deres deltagere fra hele landet, hvorfor det ikke har været muligt for alle at deltage i dimissionsarrangementet. Deltagerne her på billederne har for de flestes vedkommende været til eksamen på dagen - eller også er de heldige at bo tættere på universitetet.

 

Master i Ledelses- og organisatonspsykologi (LOOP)

Der er i 2018 dimitteret 28 fra LOOP-uddannelsen.
 

Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC)

Der er i 2018 dimitteret 6 fra MOC-uddannelsen.

 

master i læreprocesser (MLP)

Der er i 2018 dimitteret 25 fra Masteruddannelsen i Læreprocesser.


Festtaler, buffet og msuik

  

  

Lektor Søren Frimann talte i sin egenskab af uddannelseskoordianator til holdet i Ledelses- og Organisationspsykologi, uddannelseskoordinator Bitthe Lund talte til Masterholdet i Læreprocesser og studieadjunkt Asbjørn Molly talte til de fremmødte på holdet i Organisatorisk Coaching og Læring.

Søren Frimann fremhævede følgende kvaliteter ved LOOP-holdet og de to øvrige masterhold:

  • I besidder et engagement og en lyst til at involvere jer, når I er til stede
  • I tager kritisk stilling til teorier, praksis og koblingen der imellem
  • I er travle mennesker, der mestrer prioritering og selvstændighed.
  • I udviser en vilje til refleksion og kan lave koblinger mellem teori og praksis
  • I er kendetegnet ved faglig fordybelse og diskussion
  • I besidder motivation og humor
  • Er direkte og åbne
  • I er først og fremmest også sejtrækkere, afsluttere og fokuserede.

"Det er der brug for i verden, når I kommer ud. Derfor bliver farvel et goddag til noget nyt og jeg er sikker på, at I kommer til at udvikle jer og gavne de organisationer, I arbejder for". 


Yderligere information

Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi: www.loop.evu.aau.dk

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring:  www.moc.evu.aau.dk

Master i Læreprocesser: www.mlp.evu.aau.dk

 

Studievejledning

Er du interesseret i at høre mere om de tre masteruddannelser, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Dorte Larsen, på mail dl@learning.aau.dk eller på telefon 9940 9965. Vi kan også aftale et skype-møde, hvis det passer bedre.

 

nyheder

Se listen