AAU logo
Mogens Sparre er årets underviser på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring

Mogens Sparre er årets underviser på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring

Adjunkt Mogens Sparre er blevet valgt til Årets Underviser på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring. Det er de studerende på den samfundsvidenskabelige uddannelse i Organisatorisk Læring, der har indstillet Mogens. Derved er Mogens med i kapløbet om at blive Årets Underviser på Samfundsvidenskab. Titlen er en fornem anerkendelse af den store og værdifulde indsats, som Mogens yder i forhold til at levere kvalitet i undervisningen.

Lagt online: 04.01.2019

Ægte PBL undervisning og praksisnære kontekster

De studerende har indstillet Mogens med følgende begrundelse:

"Mogens Sparre har gennem bacheloruddannelsen for Organisatorisk Læring udvist stort engagement og interesse i feltet, de studerende læring og den faglige udvikling på OL uddannelsen.
I undervisningen er Mogens altid bevist om, at problembaseret læring ikke handler om at få serveret svarene på forhånd, men at fejl og naturlig interesse fra de studerende er et krav for at kunne imødekomme PBL tilgangen. Derfor er Mogens’ undervisning på mange måder anderledes end andre forelæseres, da han altid spørger ind til, hvad der interesserer de studerende og hvad vi undrer os over. Dette fordrer en udforskende tilgang til feltet og tilhørende litteratur. Flere studerende fortæller, at de har oplevet at blive udfordret som aldrig før, men at det samtidig har været noget af det mest lærerige, de har prøvet. Mogens’ entusiasme for feltet er ikke til at tage fejl af og ved at opretholde denne bliver de studerende naturligt opslugt af samme følelse. Derudover er Mogens aktiv i erhvervslivet, hvor vi som studerende kan følge hans arbejde, som han inddrager i undervisningen. På denne måde bliver OL aktuelt og relevant på et højt niveau og vi føler os klar til at komme ud i praksis og arbejde med cases.

Engageret vejledning

Som vejleder er Mogens ligeledes engageret og lægger mange timer i at hjælpe med de studerendes projekter. Han er behjælpelig med at finde relevante cases, som de studerende kan kontakte. Mogens følger de studerende, også efter at endt vejlederforløb, og er interesseret i deres videre forløb. Derudover er hans dør altid åben for ekstern vejledning, hvis de studerende har brug for det, hvilket er utrolig givende.

Kreativ og kritisk

Mogens har en kreativ tankegang og er udfordrer de studerende til at tænke selv og ikke bare følge hans ord slavisk. På denne måde er vejledningen altid givende for projektet, men også for de studerendes faglige udvikling, som også ligger udover projektets rammer. Kritisk refleksion er for Mogens nøgleordene og hvis ikke de studerende udviser dette fra starten, kan man være sikker på at de efter et forløb med Mogens, har fået denne egenskab.

Alle disse egenskaber beviser, at Mogens er Årets Underviser og han fortjener det virkelig for det store arbejde han gør på blandt andet Organisatorisk Læring uddannelsen".

 

nyheder

Se listen