AAU logo
Ny rapport: Disse 10 gode råd kan ændre forholdene for socialt udsatte børn

Ny rapport: Disse 10 gode råd kan ændre forholdene for socialt udsatte børn

Resultaterne af forskningsprojektet 'Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde' er netop offentliggjort i en rapport 'Virkningsfuld pædagogik i dagtilbud'. Professor Charlotte Ringsmose fra Institut for Læring og Filosofi, AAU, har været overordnet projektleder sammen Lone Svinth, DPU / Aarhus Universitet. Rapporten opregner 10 fokuspunkter, der kan være med til ændre praksis for udsatte børn i dagtilbud.

Lagt online: 05.03.2019

 

resultater

Målet med projektet har været at sætte fokus på, hvordan dagtilbud og dagtilbudsforvaltninger succesfuldt kan arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Det er gennemført af Professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og lektor Lone Svinth DPU / Aarhus Universitet.

Rapporten dokumenterer, at der er en række fællestræk blandt forvaltninger, ledere og pædagogisk personale i de dagtilbud, der arbejder målrettet med at bryde mønstre for børn i udsatte positioner og som lykkes. Forskningsrapporten opregner 10 resultater - se dem her:

Kendetegn for forvaltninger, der lykkes:

1. Fokus på at løfte kvaliteten: Forvaltningen er opmærksom på, at det kræver noget ekstra at udvikle kvaliteten i dagtilbud beliggende i socialt udsatte boligområder.

2. Brug af netværk: Forvaltningen arbejder systematisk med videndeling i ledernetværk for at løfte hele dagtilbudsområdet.

3. Arbejder datadrevet: Forvaltningen bruger data og sender informationer tilbage i dagtilbuddene om, hvordan kvaliteten på de enkelte stuer ser ud med baggrund i resultaterne, og hvor der er behov for udvikling.
 

Kendetegn for ledere, der lykkes:

4. Sikrer stabilitet og retning: Lederen er god til at sætte en tydelig retning og har været i samme dagtilbud igennem en årrække. Dermed har de også haft mulighed for at forme pædagogikken og hverdagen sammen med medarbejderne gennem mange år.

5. Børnene i centrum: Lederen sikrer, at der udvikles fælles faglighed og fælles kultur. Børnene er i centrum, og lederen er tæt på praksis.

6. Involverer medarbejderne: Lederen har stor respekt for personalets faglighed og har en ydmyghed overfor personalet. Lederen ser sin rolle som åben, respektfuld og støttende, når der er behov.

7. Skaber trivsel: Lederen er god til at skabe trivsel på arbejdspladsen og lægger vægt på tryghed, ærlighed og humor. Der er plads til fejl og til at være faglig nysgerrig. Sparring mellem kolleger og forældresamarbejde prioriteres højt.  
 

Kendetegn for pædagogisk personale, der lykkes:

8. Orienteret mod omsorg og tryghed: Personalet arbejder ud fra et omsorgspædagogisk ståsted med særlig fokus på barnets socioemotionelle trivsel. I forhold til det enkelte barn er målet at skabe trivsel, tryghed og engagement.

9. Åbenhed for barnets perspektiv: Personalet har fokus på at forstå barnets intentioner og forstår, hvad det forsøger at kommunikere. De har øje for at begrænse konflikter og undgå irettesættelser. De prøver at forstå barnets situation og spørge ind til: Hvad kunne du have brug for lige nu?

10. Inkluderende fællesskaber: Personalet ved, at det at blive hørt, set og medinddraget er helt centralt for børn i udsatte positioner. Derfor arbejder de igen og igen på at skabe et fællesskab omkring barnets interesser og lege, så andre børn opdager dets styrker og interesser. I sidste ende handler det om, at barnet erfarer, at han eller hun har en værdi som menneske og bidrager til fællesskabet.

 

beggrunden for projektet

Baggrunden for projektet er forskning, som viser, at daginstitutioner og dagpleje kan spille en meget stor rolle i forhold til at understøtte trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner.

Projektet bringer de gode eksempler frem og viser bl.a., hvordan 20 dagtilbud konkret bestræber sig på at skabe inkluderende fællesskaber. Inkluderende fællesskaber forstås som dagtilbud, der lykkes med at skabe inkluderende samspil og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. Det får ikke kun betydning for barnets trivsel og læring her og nu men også for dets trivsel og udvikling videre frem i livet.
 

HVEM STÅR BAG PROJEKTET?

Projektet er blevet til i samarbejde mellem BUPL, FOA og KL som i regi af Fremfærd Børn. I denne første uge i marts afholdes tre store fyraftensmøder, hvor resultaterne bliver lagt frem for offentligheden samt medlemmerne af de tre organisationer. Mange pædagoger, pædagogmedhjælpere og forvaltningskonsulenter og -ledere er blandt de ca. 380 deltagere på møderne, som finder sted i Aalborg, Kolding og København. 

 

yderligere oplysninger

nyheder

Se listen