AAU logo
Stor afskedsreception for professor Palle Rasmussen

Stor afskedsreception for professor Palle Rasmussen

Den 1. marts tog Aalborg Universitet afsked med professor Palle Rasmussen, der går på pension. Han siger dog ikke helt farvel til universitetet, idet han fortsætter med titel af 'professor emeritus'. Palle Rasmussen har arbejdet på Aalborg Universitet i 42 år. De seneste 15 år har været knyttet til Institut for Læring og Filosofi som professor inden for uddannelses- og evalueringsforskning. Palle Rasmussen er blandt andet kendt og anerkendt for sit store arbejde og engagement i Videncenter for Læreprocesser, der ledte frem til dannelsen af Institut for Læring og Filosofi og for sin forskningsindsats i både dansk og international sammenhæng.

Lagt online: 01.03.2019


Omkring 100 mennesker fra AAU og fra andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner var mødt frem til Palle Rasmussens fratrædelsesarrangement, der rummede både en faglig del med oplæg og en efterfølgende reception i forhallen på Kroghstræde 3. Ved afskedsreceptionen var der forelæsning ved Palle Rasmussen, oplæg ved lektor Annette Rasmussen samt oplæg ved lektor Katja Brøgger, DPU/Aarhus Universitet.

Dagen sluttede med en festlig reception i forhallen på Kroghstræde 3.

Billede fra afskedsreception for professor Palle Rasmussen  Billede fra afskedsreception for professor Palle Rasmussen

Billede fra afskedsreception for professor Palle Rasmussen  Billede fra afskedsreception for professor Palle Rasmussen


Palle rasmussen og Aalborg Universitet

Aalborg Universitets Center - AUC - var ganske nyt, da Palle Rasmussen begyndte som adjunkt i 1977. Indvielsen af det nordjyske universitet havde fundet sted blot tre år forinden i 1974, så Palle Rasmussen har helt klart været med til at præge udviklingen af AUC, der i 1994 skiftede navn til Aalborg Universitet og forkortelsen AAU.

Palle Rasmussen er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i 1974 og blev i 1977 ansat på AAU som adjunkt og senere lektor i uddannelsessociologi. Han har været en central person i den pædagogiske og uddannelsesrelaterede forskning og udvikling på Aalborg Universitet. I 1999 blev han således ansat som professor og direktør for det nationale Videncenter for Læreprocesser. Videncentret blev i 2003 integreret på universitetet som et institut, og Palle beklædte posten som institutleder 2003-2005. Dengang hed det Institut for Læring, i dag er navnet Institut for Læring og Filosofi. 

De senere år har Palle været leder af forskningsgruppen Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning. Han har også være medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation som repræsentant for uddannelsesforskningen. Efter pensioneringen fortsætter han med at bidrage til forskningen, nu med titel af 'professor emeritus'.

 

Hvad sker der med universiteterne?

Forelæsning ved Palle Rasmussen

For lidt over 15 år siden blev der gennemført en radikal reform af danske universiteter. Med universitetsloven af 2003 blev danske universiteter formelt selvejende institutioner, der blev indført bestyrelser og ansatte ledere med øgede kompetencer på alle niveauer. Få år efter blev universiteternes omverden også ændret, bl.a. gennem indførelse af akkreditering af uddannelserne. Senere fulgte universitetsfusioner, tildeling af forskningsmidler efter præstationskriterier, dimensionering af universitetsuddannelserne og meget andet. Der er sket og sker fortsat store forandringer i universiteternes rolle i samfundet og i situationen for ansatte og studerende ved universiteterne. Palles oplæg omhandlede disse ændringer og deres perspektiver, og universitetets nuværende økonomiske sitiation blev naturligvis også berørt i oplægget.

Billede fra afskedsreception for professor Palle Rasmussen

Yderligere information

nyheder

Se listen