Stor interesse for Læring og Forandringsprocesser

Stor interesse for Læring og Forandringsprocesser

Spørgelysten var stor, da 43 unge forleden deltog i AAU's informationsmøde om Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Uddannelsens særkende er dens meget praksis- og erhvervsrettede profil. Det var især uddannelsens 9. semester (praksissemestret), der blev spurgt ind til, og i særdeleshed om projektskrivningen, der sker i tæt samarbejde med en organisation eller virksomhed. Uddannelsen kan læses i København og Aalborg.

Lagt online: 01.02.2018

De to studenterstudievejledere Jens Christian Pedersen og Helle Andersen fortalte om, hvordan det er at gå på studiet, og hvordan PBL-undervisningsformen fungerer i praksis. Adjunkt Stine Bylin fortalte om det faglige indhold på uddannelsens fire semestre, adgangskravene, og de fremmødte fik en introduktion til de metoder, der undervises i på uddannelsen. Endelig var der filmforevisning af den nye 'karrierefilm', som lagde op til en god snak om beskæftigelsesmulighederne.

Adjunkt Stine Bylin fortæller om mødet: "Vi havde en god aften med relevante spørgsmål til uddannelsen, og vi glæder os meget til at modtage jeres ansøgninger. Det lover godt for den nye årgang af kandidaten i læring og forandringsprocesser". 

 

DE FREMMØDTE repræsenterede 15 BACHELOR- OG PROFESSIONSBACHELORBAGGRUNDE

De fremmødte repræsenterede  tilsammen 15 forskellige bachelor- og professionsbacheloruddannelser. De udviste stort engangement og spørgelyst på mødet, og var i særlig grad interesserede i at høre om uddannelsens 9. semester, der er et praksissemester. De var i særlig grad interresseret i at høre om mulighederne for i projektarbejdet at kunne indgå i et samarbejde med en organisation eller virksomhed.

Ansøgningfrist 1. marts 2018

Ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne er i 2018 rykket en måned frem. Det betyder, at ansøgerne til kandidatuddannelserne skal have afklaret deres studieønske tidligere end de forgående år. 

De skal være helt klar på deres studieønske til ansøgningsfristen 1. marts. Aalborg Universitet har en hel vifte med forskellige studievejledende aktiviteter, som bliver tilbudt hen over året, fx Studiepraktik, Åbent Hus, Kandidat- og Sidefagsdag, 'Studerende for en dag' og flere andre tilbud, hvor de unge kan møde universitetet og få noget at vide om studierne.

For den enkelte unge kan det være svært at vælge studium. Der er meget på spil, og det gælder om at vælge rigtigt i første forsøg. Et informationsmøde er en god måde at komme tættere på kernen af et bestemt studium. Man kan fornemme stemningen på stedet og lure af, om det måske kunne være noget for en. 

  

 

en praksis- og erhvervsrettet profil

På Læring og Forandringsprocesser lærer man at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. Studiemiljøet er tværfagligt og dynamisk, og uddannelsen tiltrækker studerende med forskellige baggrunde såvel uddannelses- som erhvervsmæssigt.

De studerende lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning og udviklingsforløb for forskellige målgrupper. I løbet af uddannelsen arbejder de teoretisk og praktisk med områder som læringsteori, didaktik, pædagogik, organisationsteori, globalisering og multikulturelle kontekster.

Uddannelsens særkende er dens meget praksis- og erhvervsrettede profil. Hvert semester udarbejdes et projekt, som oftest i samarbejde med en virksomhed eller institution. De mange projektforløb har den positive effekt, at de studerende bliver koblet tæt til praksis. Som færdige kandidater har de på egen krop erfaringer med design af læreprocesser og undervisningsforløb, der er gennemført i samarbejde med en arbejdsplads. 

Uddannelsen udbydes i både Aalborg og København.

 

Yderligere information

www.forandring.aau.dk

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte de to studerenderstudievejledere på mail: forandring@learning.aau.dk

 

nyheder

Se listen