AAU logo
Tiltrædelsesreception for Institutleder Keld Thorgård

Tiltrædelsesreception for Institutleder Keld Thorgård

Keld Thorgård tiltrådte efter nytår som ny institutleder, og forleden blev hans tiltrædelse fejret ved en reception, hvor HUM-dekanen samt personale fra hele to institutter deltog, nemlig de ansatte fra Institut for Læring og Filosofi og Institut for Kultur og Globale Studier. Snart bliver det Thorgårds opgave at stå i spidsen for begge institutter, idet de pr. 1. august lægges sammen og fremover skal danne rammen for institutternes samlede humanistiske forskning og -uddannelser.

Lagt online: 13.03.2019

keld thorgård skal lede INSTITUT FOR 'KULTUR OG LÆRING' 

De to institutter, der i dag rummer både en samfundsvidenskabelig del og en humanistisk del, bliver fremover samlet i det nye 'Institut for Kultur og Læring' (arbejdstitel). De ansatte i det nye institut vil fremover have deres ansættelse på Det Humanistiske Fakultet, men det betyder ikke, at samfundsvidenskaben forsvinder ud af det nye institut. Den tværvidenskabelige tilgang til både forskning og uddannelser kommer fortsat til at præge hverdagen i det nye institut.

 

Billede af Dekan Henrik Halkie som byder Keld Thorgård velkommenDekan Henrik Halkier, Det Humanistiske Fakultet, var den første taler, der bød Keld Thorgård velkommen til Aalborg Universitet. Henrik Halkier kom i sin tale ind på instituttets betydning for humaniora og for universitetet i sin helhed. Han understregede instituttets vigtige betydning, fordi der her bedrives forskning inden for læring og læreprocesser samt i universitetets problembaserede læringsform, PBL. Samtidig understregede Halkier, at instituttet er en særdeles god repræsentant for AAU med sine mange praksisnære uddannelser og -projekter.

 

Billede af Annette der holder tale for Keld Thorgård og giver en gave

Den afgående institutleder, Annette Lorentsen, holdt derefter tale og havde medbragt en gave til Thorgård - helt i tråd med traditionen ved ministerrokader. Annette Lorentsens gave rummede en pakke tusser, som hun mente, at Keld Thorgård ”- helt sikkert vil få brug for, nu hvor han skal til at tegne de store linjer op til det nye fællesinstitut". Annette Lorentsen roste sin afløser for på posten for at have styrke og gåpåmod, fordi han havde påtaget sig denne kæmpe opgave med åbent sind, og Lorentsen fortsatte.

- Når du er her endnu og endnu ikke er rendt af pladsen, er det tegn på, at du har styrke til at arbejde i en organisation som AAU', udtalte Annette Lorentsen.

Sidste taler i rækken var lektor Morten Ziethen fra forskningscenter for Anvendt Filosofi. Morten glædede sig over, at der nu er en 'anvendt filosof' i spidsen for instituttet. Han udtrykte forhåbning om, at Keld Thorgård kan være med til at fortælle omverdenen om vigtigheden af Anvendt Filosofi som fag og om, hvordan kandidaterne kan gøre gavn ude i de danske organisationer og virksomheder.

Billede fra tiltrædelse af ny institutet leder Keld Thorgård  
 

Instituttet er omverdensvendt og verdensvendt

Keld Thorgård fortalte herefter om sine visioner for det nye institut. Han udtrykte sin begejstring for den anvendte forskning, som bedrives, og som har stor betydning for det omgivende samfund.

- Det bliver et stærkt institut, bl.a. fordi vi i kraft af størrelsen vil få en styrkeposition inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområde. Jeg håber, at vi vil vokse og blive et stærkt institut, som bliver i stand til at gøre en forskel i verden inden for områder som læring, pædagogisk udvikling, kulturforståelse, organisation, bæredygtighed, sprogudvikling mv., sagde han og fortsatte.

- Vi vil blive et institut med udsyn, da vi jo beskæftiger os med kulturmødet og med globalisering, sagde Thorgård, som afslutningsvis understregede vigtigheden af en god atmosfære og et godt arbejdsmiljø for alle ansatte på instituttet, både på afdelingen i Aalborg og i København.

nyheder

Se listen