AAU logo

Gruppedannelse i PBL

Modeller for gruppedannelse i PBL

Denne hjemmeside beskriver fire forskellige måder, hvorpå man kan afholde gruppedannelse. Alle modeller praktiseres i dag på Aalborg Universitet på forskellige uddannelser og fakulteter. Formålet med siden er at give inspiration og information om de forskellige måder, man kan afholde gruppedannelsen, fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Indholdet er udviklet i forbindelse med Call 2016 for PBL-udviklingsprojekter fra Det Strategiske Uddannelsesråd. Målet med projektet er at professionalisere gruppedannelsesprocessen på universitetet. Derfor har projektet udviklet et begrebsapparat om forskellige modeller til inspiration for semesterkoordinatorer og vejledere for at styrke den del af undervisningsplanlægningen.

Selvkørende model

Relationsbaserede model

Fagligt centrerede model

Administrative model