AAU logo

Den administrative model

Hvordan foregår administrativ gruppedannelse?

Typisk er det kun med indgangen til første semester, at der anvendes administrativt gruppedannelse. På ENG og TECH sker dette før det såkaldte P0-projekt, som er et 5 ECTS projekt af et par uger varighed i starten af første semester. Formålet er her, at de studerende stifter kort kendskab til PBL-modellens gruppearbejde og rystes sammen. Da ingen kender hinanden på forhånd bliver grupperne sammensat helt tilfældigt. Der er dog en tradition for, at der skal være minimum to studerende af samme køn i en gruppe. Det vil sige, hvis der eksempelvis er en uddannelse med få piger, vil disse ikke opleve at være ene pige i en gruppe.

Administrativ gruppedannelse kan overvejes også i senere projekter. I udviklingsprojektet blev studerende på de tre uddannelser direkte spurgt, om de ville foretrække administrativ gruppedannelse. Mellem 14-16% tilkendegav at de foretrak administrativ gruppedannelse. Dette er et klar mindretal, men stadig en ret stor andel af studerende. Samtidig tilkendegiver 46-70% af de samme studerende at de er nervøse forud for en gruppedannelsesdag. Nedenunder står en række fordele og ulemper ved administrativ gruppedannelse.

 

Program for gruppedannelsen

Der ikke er en gruppedannelsesdag, men de studerende får brev og eller elektronisk besked om, hvilken gruppe de er i – eller de hører det til studiestarten, hvor de samtidig præsenteres for vejledere og tutorer.

 

Varianter af administrativ gruppedannelse

 • Basere gruppedannelsen på personlighedstest for dermed måske sikre optimale grupper.
 • Studerende går sammen to og to og disse par blev så fordelt administrativt. Mellemting mellem fri og administrativ gruppedannelse.

 

Fordele og ulemper

Fordele

 • Studerende er sikre på at de overhovedet kommer i en gruppe; mindre nervepirrende end fri gruppedannelse
 • Det træner samarbejdskompetencen, at man ikke selv har valgt de andre
 • Det man lærer ifm. en gruppedannelsesproces kan fint udskydes et semester (på et langt studium)
 • Det ligner mere situationen på arbejdsmarkedet, hvor man heller ikke vælger sine kollegaer
 • En måned inde i det første semester kender man stadig ikke de andre studerende ret godt
 • Personlige relationer kan fylde for meget (kliker, mange som kender hinanden fra tidligere)

 

Ulemper

 • Studerende er ikke sikker på at de kommer i gruppe med nogle de kan sammen med
 • Studerende kan ikke vælge gruppe efter faglig interesse, og dermed ikke tone deres profil på uddannelsen
 • Kemi betyder noget, også når man ansætter folk på arbejdsmarkedet
 • Vigtigt at alle har samme forventning og ambitionsniveau omkring et projekt
 • De studerende er voksne, har ansvar for egen læring og selvbestemmelse. De kan/bør forventes at kunne håndtere dette valg (og pres)
 • Det er en fordel at de studerende ifm. gruppedannelsen får mulighed for at reflektere over det faglige på et tidligt tidspunkt
 • En gruppe der har valgt at arbejde sammen, vil have en større ansvarsfølelse over for hinanden
 • Demotiverende med administrativ
 • En studerende skrev: ”Administrative grupper er bare ikke altid en succes. Og da vi selv har været med ind over processen, gør det at man kun kan skyde skylden på en selv, hvis det skulle gå galt”

 

Overvejelser inden valg af administrativ gruppedannelse:

Undersøgelsen viste, at halvdelen af de studerende er nervøse inden en gruppedannelse men de studerende mente også, at hvis de var blevet bedre forberedt til gruppedannelsesdagen, er det fint med egen gruppedannelse. En sådan forberedelse kunne indeholde:

 • Tutorerne skal ikke kun fortælle skrækhistorier om, hvor galt det kan gå, og hvor mange ender med at græde
 • Tidligere studerende og forelæsere kan give gode råd
 • Mulighed for at tage forskellige personlighedstest inden en gruppedannelse, så de studerende kan tage den viden om sig selv med ind i overvejelserne, når de danner grupper selv
 • Viden om hvad der får en gruppe til at fungere, fordele ved forskelligheder

Størrelsen af studentergruppen kan betyde noget og i hvor høj grad gruppen er fragmenteret. I en mindre gruppe kender de studerende hurtigere hinanden og de er hurtigere i stand til selv at danne grupper.
Hvis der er tale om et hold, hvor en større gruppe kender hinanden fra tidligere mens resten ikke kender nogle af de andre – f.eks. på 7. semester hvor der kommer studerende ind udefra, kan administrativ gruppedannelse være med til at nedbryde klikedannelse. Omvendt er det også en erfaring, at studerende der er helt nye til AAUs gruppearbejde kan have godt at i et semester at gøre sig egne erfaringer med projektarbejde inden de blandes med de mere erfarne studerende.
Det er en klar fordel for de studerende, at de selv kan tone deres uddannelsesmæssige profil og ved selvvalgte grupper spiller diskussion om emner og problemer en større rolle hurtigt. Hvis man dog har et semester med et ret fast projekt opnår de studerende dog alligevel ikke denne fordel.