AAU logo

De ni dimensioner ved gruppedannelse

Hvori adskiller modellerne for gruppedannelser sig?

Projektet fokuserede på gruppedannelsesprocessen på tre forskellige uddannelser. Generelt identificerede vi 9 dimensioner hvori disse tre modeller adskilte sig. Niveauet for dimensionerne er hvordan det er tilrettelagt og ydre betingelser:

  1. Tidsdimension: Fra et par timer til flere uger
  2. Fagligt fokus: Fra udelukkende at se på hvilket emne er interessant til at det ingen betydning spiller
  3. Relationelt fokus: Fra stort fokus på gruppeprocesser til ingen fokus
  4. Fysisk, lokale og procesfokus: Arbejdes der med de fysiske rammer eller er det ret tilfældigt
  5. Vejlederinvolvering: Fra at vejlederen (og semesterkoordinatoren) er til stede og direkte hjælper under hele processen til at vejlederen overlader de studerende helt til sig selv
  6. Rammer: Fra faste bestemmelse på antal grupper til total frihed
  7. Standardmodel: Fra samme model hver gang til skræddersyet til hvilken type hold
  8. Holdstørrelse: Fra store hold (ca. 80) til små hold (ca. 25) som skal danne grupper
  9. Enshed af studerende: Fra alle ret ens (f.eks. alle kommer lige fra gymnasiet) til meget forskellig baggrund.
  Dimensioner Matematik Organisatorisk læring Læring og forandringsprocesser
 1     Tid  Lille  Mellem  Stor
 Fagligt fokus  Mellem(U)  Stor  Lille
3  Relationelt fokus  Mellem(U)  Lille  Stor
4  Lokale- og procesfokus  Lille  Stor  Stor
5  Vejlederinvolvering  Lille  Stor  Mellem(yo-yo)
6  Rammer  Stor  Mellem  Lille
7  Standardmodel  Stor  Mellem  Lille
8  Holdstørrelse  Stor  Lille  Stor
9  Enshed af studerende  Stor  Mellem  Lille 

De enkelte modeller er uddybet på hver deres side.

Det er en pointe i projektet, at der ikke findes én optimal måde at afholde gruppedannelse på. Som ses af ovenstående model med de ni dimensioner, er der meget stor variation i modellerne – selv bare for tre modeller. Desuden er fagene forskellige og de studerende er forskellige.